Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Ðại Hội các Hội Giáo Hoàng truyền giáo

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Ðại Hội các Hội Giáo Hoàng truyền giáo.

Vatican (SD 5-06-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác các Hội Giáo Hoàng truyền giáo đừng trở thành những tổ chức Phi chính phủ (ONG) phân phát tài trợ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 5 tháng 6 năm 2015, dành cho 170 tham dự viên Ðại hội thường niên của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Tổng trưởng Fernando Filoni. Hiện diện trong khóa họp 6 ngày đặc biệt có các vị Giám đốc toàn quốc các Hội giáo hoàng truyền giáo từ các nước trên thế giới tựu về. Ðại diện cho Việt Nam có cha Ngô Quang Tuyên ở Sàigòn.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, sau khi nhắc lại sứ mạng cấp thiết của mọi thành phần Giáo Hội phải tích cực tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng, cũng như vai trò quan trọng và cao quí của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Xin anh em lưu ý để đừng rơi vào cám dỗ trở thành một tổ chức ONG (Phi chính phủ), một văn phòng phân phát các khoản tài trợ thông thường và ngoại thường. Tiền bạc là trợ giúp hữu ích, nhưng chúng cũng có thể làm hư hỏng việc truyền giáo. Thái độ công chức, khi nó được đặt ở trung tâm, hoặc chiếm chỗ đứng lớn, như thể đó là điều quan trọng nhất, thì nó sẽ đưa anh em đến chỗ tàn lụi; vì cách thức đầu tiên để chết chính là coi những "nguồn mạch" là điều tự nhiên mà có, nghĩa là không còn để ý đến Ðấng làm cho miền truyền giáo được sinh động. Với bao nhiêu kế hoạch và chương trình, xin anh em vui lừong đừng gạt vỏ Chúa Giêsu Kitô ra ngoài các Công trình Truyền giáo, vì đây là công trình của Chúa."

Ðức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng "Một Giáo Hội thu hẹp vào hiệu năng của các guồng máy như của đảng, thì là một Giáo Hội chết, cho dù các cơ cấu và chương trình hỗ trợ các giáo sĩ và giáo dân "tự thu dụng" còn phải kéo dài nhiều thế kỷ".

"Không thể có một sự loan báo Tin Mừng nếu không ở trong năng lực thánh hóa của Chúa Thánh Linh, là Ðấng có khả năng đổi mới, đánh động, mang lại đà tiến cho Giáo Hội trong sự táo bạo đi ra khỏi mình để loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc" (Xc E.G. n.261).

Trong 3 ngày của khóa họp 6 ngày ở Roma, các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng cứu xét và quyết định về việc tài trợ cho các chủng viện, học viện, tập viện, cũng như các dự án hoạt động tại các xứ truyền giáo. (SD 5-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page