Hội thảo nghiên cứu cải thiện sự hợp tác

giữa Giáo hội Công giáo và xã hội Trung Quốc

 

Hội thảo nghiên cứu cải thiện sự hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và xã hội Trung Quốc.

Bắc Kinh (WHÐ 03-06-2015) / Agenzia Fides - Nhằm cải thiện việc trao đổi và hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và xã hội dân sự Trung Quốc, thúc đẩy việc xem xét và đánh giá toàn diện sự phát triển của Giáo hội tại Trung Quốc ngày nay để giúp Giáo hội có những đóng góp tốt nhất vào công cuộc phát triển đất nước về xã hội, kinh tế và văn hóa: Ðó là mục đích của cuộc Hội thảo "Ðạo Công giáo tại Trung Quốc ngày nay". Hội thảo diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 27 và 28 tháng Năm năm 2015, do "Viện Ðức tin nghiên cứu Văn hóa" hợp tác với Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh, và Viện Nghiên cứu Phát triển dân tộc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, tổ chức.

Theo thông tin từ Agenzia Fides, đây là Hội thảo đầu tiên tạo cơ hội phân tích và suy tư về tình hình đạo Công giáo ở Trung Quốc trong 30 năm vừa qua của thời Trung Quốc mở cửa, và cũng là lần đầu tiên các linh mục, tu sĩ và giáo dân có thể ngồi lại với các học giả và các thành viên của các cơ quan chính phủ để xem xét một đề tài như thế này. Ðề tài được xem xét từ nhiều góc độ, từ sự phát triển của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, mục vụ và truyền giáo tại các giáo xứ, loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông, đào tạo ở Chủng viện... đến đời sống thánh hiến, công việc bác ái của Giáo hội, chăm sóc mục vụ di dân và sinh viên nước ngoài, các cộng đồng giáo hội cơ bản mới...

Giám đốc "Viện Ðức tin nghiên cứu Văn hóa" đã giới thiệu một cái nhìn tổng quan về Giáo hội tại Trung Quốc trong 30 năm qua, và khẳng định tầm quan trọng của việc hiểu biết cặn kẽ và trao đổi lẫn nhau.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page