Tập sách Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc

 

Tập sách Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc.

Sàigòn (WHÐ 1-06-2015) - Trong những năm qua, Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã nhận được nhiều thắc mắc và thao thức (từ các Ðức giám mục, các linh mục tu sĩ, các nhạc sĩ sáng tác, các ca trưởng và các ca đoàn) liên quan đến lĩnh vực Thánh Nhạc trong phụng vụ. Ủy Ban Thánh Nhạc (UBTN) đã lắng nghe và ghi nhận. Hầu hết những thao thức và thắc mắc đều mong muốn Ủy Ban Thánh Nhạc (UBTN) sớm soạn thảo một tập hướng dẫn cụ thể như một kim chỉ nam mục vụ Thánh Nhạc, để giúp cho những ai có trách nhiệm trong lĩnh vực này "luôn hát đúng phụng vụ theo hướng dẫn của Hội thánh, ngõ hầu tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu"; đồng thời tạo được sự hiệp thông và hiệp nhất trong việc sử dụng Thánh Nhạc trong Phụng Vụ. Ðể giúp các ban Thánh Nhạc giáo phận, các Ðại chủng viện, các dòng tu, các giáo xứ, các nhạc sĩ cũng như các anh chị em ca trưởng đạt được mục đích này trong các cử hành Phụng Vụ, nay Ủy Ban Thánh Nhạc (UBTN) trân trọng giới thiệu tập Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc.

Tập "Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc" này được soạn thảo dựa trên các văn kiện của Hội Thánh, của các Ðức thánh cha, đặc biệt Huấn thị "Về Âm Nhạc Trong Phụng Vụ (Instructio de Musica in Sacra Liturgia do Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành ngày 5 tháng 3 năm 1967); cùng với các ý kiến từ khắp nơi, trong đó phần lớn dựa vào văn kiện mới nhất của Ủy ban Phụng tự Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ về Thánh Nhạc. Văn kiện này đã được Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ thông qua ngày 4 tháng 11 năm 2007. Văn kiện này mang tính mục vụ rất cao, với tựa đề: "Hãy Hát Mừng Chúa: Âm nhạc trong việc Thờ Phượng Thiên Chúa - Sing To The Lord: Music in Divine Worship".

(trích từ Lời mở đầu của "Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc")

 

Xin tải về nội dung sách "Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc" tại đây dưới dạng tập tin pdf (88 trang A5, 672 KB)

 

Uỷ ban Thánh nhạc / HÐGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page