Kitô hữu châu Á

Cùng sống trong nhà Thiên Chúa

 

Kitô hữu châu Á: Cùng sống trong nhà Thiên Chúa.

Jakarta (WHÐ 01-06-2015) / Agenzia Fides - "Chúa muốn các Kitô hữu ở châu Á cùng sống với nhau trong sự tuân phục chung, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới": đó là kết luận của Ðại hội "Hội đồng Kitô giáo Á châu" lần thứ 14, một tổ chức đại kết nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các Giáo hội Kitô tại châu lục này. Ðại hội diễn ra tại Jakarta từ ngày 21 đến 28 tháng Năm năm 2015 với chủ đề "Cùng sống trong nhà Thiên Chúa", có sự tham dự của 440 đại biểu của các Giáo hội thuộc 28 quốc gia.

Ðại hội nhìn lại những hoạt động trong năm qua và hoạch định chương trình sắp tới, đồng thời tái khẳng định lựa chọn cơ bản "đối thoại" như một hình thức làm chứng và hiện diện tại các nước châu Á. Các tham dự viên đã thảo luận về các vấn đề và chủ đề nổi bật cho việc làm chứng về Kitô giáo tại châu Á.

Tân Tổng thư ký Hội đồng Kitô giáo Á châu, tiến sĩ George Mathews Chunakara, rất kỳ vọng về Hội nghị và tầm quan trọng của sứ điệp tình yêu của Chúa Kitô đối với các nước châu Á; ông nói "chúng ta cần đối thoại giữa tất cả các tôn giáo để làm giảm bớt những căng thẳng xã hội giữa các cộng đồng trên toàn thế giới".

 

Hoàng Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page