Công bố qui chế

Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em

 

Công bố qui chế Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em.

Vatican (SD 8-05-2015) - Hơn 1 năm sau khi được thành lập, từ ngày 8 tháng 5 năm 2015 Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã có một qui chế, có giá trị thử nghiệm trong vòng 3 năm.

Ðức Thánh Cha đã ký tự sắc ngày 22 tháng 3 năm 2014 thành lập Ủy ban này và nay, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, theo ủy nhiệm của Ðức Thánh Cha, đã ký và công bố Qui chế, theo đó Ủy ban này là một cơ quan tư vấn cho Ðức Thánh Cha trong việc bảo vệ trẻ em, chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và đề nghị với ngài những biện pháp và sáng kiến cần được thi hành trong Giáo Hội hoàn vũ.

Ủy ban có tối đa 18 thành viên, được coi là một tổ chức độc lập, gắn liền với Tòa Thánh, có tư cách pháp nhân và trụ sở cũng như văn khố ở nội thành Vatican. Khi soạn thảo những đề nghị với chất liệu có liên quan tới thẩm quyền của các cơ quan khác trong Giáo Hội thì vị Chủ tịch với sự giúp đỡ của vị Tổng thư ký mau lẹ tham khảo ý kiến các văn phòng có thẩm quyền về việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong các giáo phận, Hội Ðồng Giám Mục, Hội đồng các dòng tu, và cơ quan Tòa Thánh có thẩm quyền. Sự tham khảo ý kiến này được chia sẻ với các thành viên của Ủy ban.

Vị chủ tịch và các thành viên được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm, và có thể được tái bổ nhiệm. Các thành viên phải giữ bí mật về công việc của Ủy ban.

Ủy ban nhóm khóa họp toàn thể một năm 2 lần, và nếu có 2 phần 3 thành viên yêu cầu, thì vị Chủ tịch có thể triệu tập khóa họp ngoại thường, và cũng có thể họp qua các phương tiện viễn liên (videoconference).

Hiện nay, vị chủ tịch Ủy ban là Ðức Hồng Y Sean O'Malley, dòng Capuchino, Tổng Giám Mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ và trong số 17 thành viên Ủy ban hiện nay có 7 phụ nữ, 5 Linh Mục, 5 giáo dân. Họ là chuyên gia thuộc các ngành như tâm lý trị liệu, trợ tá xã hội, thần học gia, luật gia. Có hai người nguyên là nạn nhân đã bị lạm dụng tính dục. nhân đã bị lạm dụng tính dục. Vị tổng thư ký là Ðức Ông Robert W. Oliver người Mỹ, đương nhiên là thành viên Ủy ban.

Trong khóa họp đầu tiên hồi đầu tháng 2 năm nay, Ủy ban đề nghị xác định và cải tiến vấn đề trách nhiệm của những Giám Mục che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngoài ra, Ủy ban cũng dự tính đề nghị thiết lập ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng. (SD 8-5-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page