Trao đổi tài liệu mục vụ cho

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49

 

Trao đổi tài liệu mục vụ cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49.

Roma (WHÐ 07-05-2015) / Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội - Cũng như mọi năm, gần đến ngày 17 tháng 05 năm 2015, ngày lễ Chúa Thăng Thiên, và là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49, Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông xã hội xúc tiến chương trình trao đổi tài liệu mục vụ và các sản phẩm nghe nhìn giữa các Văn phòng Truyền thông của các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới theo chủ đề "Truyền thông trong gia đình: nơi dành riêng để gặp gỡ quà tặng tình yêu" - là chủ đề của Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2015.

Ngoài ra, với sứ mạng "khơi lên và trợ giúp một cách thích đáng hoạt động của Giáo hội và các tín hữu trong nhiều hình thức truyền thông khác nhau", Hội đồng Toà Thánh đã mời các giáo phận, các cộng đoàn, các hiệp hội và các nhà điều hành truyền thông chia sẻ các tài liệu mục vụ về chủ đề nêu trên.

Nội dung đa phương tiện có thể gửi về địa chỉ email: info@intermirifica.net để sau này sẽ phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội (http://www.pccs.va).

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page