Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

hai thành viên mới cho Bộ Giáo lý Ðức tin

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm hai thành viên mới cho Bộ Giáo lý Ðức tin.

Roma (WHÐ 07-05-2015) / Vatican Radio - Ngày 06 tháng 05 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Roland Minnerath, Tổng giám mục Tổng giáo phận Dijon, Pháp; và Ðức cha Anthony Colin Fisher, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sydney, Australia làm thành viên của Bộ Giáo lý Ðức tin, là cơ quan của Giáo triều Rôma có sứ vụ phổ biến và bảo vệ giáo thuyết đức tin và luân lý của Hội Thánh Công giáo.

Ngoài các Hồng y, Tổng giám mục và Giám mục, Bộ Giáo lý Ðức tin còn gồm một số thành viên tư vấn. Hoạt động của Bộ chia ra bốn lĩnh vực riêng biệt: văn phòng tín lý, văn phòng kỷ luật, văn phòng hôn nhân và văn phòng về linh mục.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page