Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ phái đoàn

Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Ðiển

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ phái đoàn Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Ðiển.


Nữ Tổng giám mục Antje Jackelén của Tổng giáo phận Uppsala, Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Ðiển.


Roma (WHÐ 05-05-2015) - "Trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình trong đức tin, đời sống bí tích và mầu nhiệm Giáo hội, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Thánh Linh An ủi sẽ luôn là ánh sáng và sức mạnh cho công cuộc đại kết và đối thoại thần học". Ðó là lời phát biểu của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong buổi gặp gỡ nữ Tổng giám mục Antje Jackelén của Tổng giáo phận Uppsala, người dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Ðiển, sáng thứ Hai 04 tháng 05 năm 2015 tại Vatican.

Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng năm 2014 là kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh về Hiệp nhất Unitatis Redintegratio của Công đồng Vatican II, sắc lệnh "mà cho đến nay vẫn còn là điểm tham chiếu nền tảng cho những nỗ lực đại kết của Giáo hội Công giáo".

Tài liệu này là lời mời gọi mọi người Công giáo thực hiện con đường hiệp nhất để vượt qua sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, vốn "không chỉ rõ ràng đi ngược lại ý muốn của Chúa Kitô, mà còn là một gương xấu đối với thế giới và gây thiệt hại cho điều linh thiêng nhất là rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo".

Ðức Thánh Cha nói, hai Giáo hội không phải là đối thủ hoặc cạnh tranh với nhau, mà là "anh chị em với nhau trong đức tin". Ngài nhấn mạnh, các tín hữu Công giáo và tín hữu Luther phải tìm kiếm và thúc đẩy sự hiệp nhất trong các giáo phận, giáo xứ, và trong các cộng đồng trên toàn thế giới.

Và lời kêu gọi hiệp nhất này bao hàm "lời kêu gọi cấp bách cùng nhau dấn thân thực thi bác ái, trợ giúp tất cả những ai trên thế giới đang khốn khổ vì nạn nghèo đói và bạo lực, cần đến lòng thương xót của chúng ta một cách đặc biệt". Nhắc đến các Kitô hữu đang chịu bách hại ở nhiều nơi trên thế giới, Ðức Thánh Cha nói rằng những đau khổ của họ "giúp chúng ta lớn lên trong tình hiệp thông huynh đệ".

Ðức Thánh Cha cũng lưu ý đến vấn đề về phẩm giá đời sống con người, mà ngài nói là mang tính "cấp bách", đặc biệt là các vấn đề liên quan đến gia đình, hôn nhân và tính dục. Ngài nói: "Sẽ là điều đáng tiếc nếu những khác biệt mới về niềm tin lại được khoét sâu, liên quan đến những vấn đề quan trọng này".

Kết thúc bài diễn văn, Ðức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn của Hội Thánh Tin Lành Luther Thụy Ðiển, và bày tỏ mong muốn sẽ có sự hợp tác giữa Giáo hội Tin Lành Luther và Giáo hội Công giáo trong tương lai. Ngài cũng cảm ơn họ đã đón nhận rất nhiều người di dân Nam Mỹ trong giai đoạn các chế độ độc tài nắm quyền; sự đón tiếp huynh đệ ấy đã giúp cho các gia đình được phát triển.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page