Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các thành viên Uỷ ban Quốc tế

Anh giáo - Công giáo Roma

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên Uỷ ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Roma.

Roma (WHÐ 02-05-2015) - Hôm thứ Năm 30 tháng 04 năm 2015, trong buổi tiếp kiến Uỷ ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sự nghiệp hiệp nhất không phải là một nhiệm vụ tuỳ ý. Uỷ ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Roma gồm 18 thành viên, đang tham dự cuộc gặp gỡ hằng năm (ARCIC III) tại một nhà tĩnh tâm cổ trên đồi Albani, phía nam Roma.

Uỷ ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Roma ban đầu được thành lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1966 giữa Ðức giáo hoàng và vị Tổng giám mục Canterbury; đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ cuộc Cải cách và cuộc ly khai của Giáo hội Anh giáo khỏi Roma. Trong dịp đó, Ðức giáo hoàng Phaolô VI và Ðức Tổng giám mục Michael Ramsey đã khai mở cuộc đối thoại "đặt nền tảng trên Phúc Âm và những truyền thống chung cổ xưa" mà các vị mong muốn sẽ dẫn đến "sự hiệp nhất trong chân lý mà Chúa Kitô đã cầu nguyện".

Cuộc gặp gỡ lần này của Uỷ ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Roma nhằm xem xét mối quan hệ giữa Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương, đặc biệt liên quan đến những cuộc tranh luận và đưa ra quyết định về các vấn đề luân lý và đạo đức. Ngoài ra, còn một mục tiêu khác là thông qua các quan điểm chung của Công giáo và Anh giáo trong các cuộc tranh luận xã hội và đạo đức.

Ðức Thánh Cha nói, các cuộc thảo luận này và việc sắp công bố năm bản tuyên ngôn đã được hai bên đồng thuận trong giai đoạn trước của cuộc đối thoại, nhắc nhở chúng ta rằng đại kết không phải là một yếu tố thứ yếu trong đời sống Giáo hội và những khác biệt đã chia rẽ chúng ta không được coi là điều không thể tránh khỏi. Ðức Thánh Cha khẳng định, nếu những thách đố là nghiêm trọng, chúng ta lại càng phải tin tưởng hơn nữa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, quyền năng có thể chữa lành và hoà giải những gì mà con người không làm được.

Cuối cùng Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến chứng từ mạnh mẽ của các Kitô hữu thuộc nhiều Giáo hội và truyền thống khác nhau đã từng là nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Máu của các người chịu tử đạo này sẽ nuôi dưỡng một thế hệ mới dấn thân cho công cuộc đại kết để thực hiện mong muốn cuối cùng của Chúa: xin cho tất cả nên một.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page