Ðức Thánh Cha phê chuẩn danh sách giám mục

tham dự Thượng Hội đồng Giám mục

tháng 10 năm 2015

 

Ðức Thánh Cha phê chuẩn danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2015.

Roma (WHÐ 01-02-2015) - Theo tin từ Phòng Báo chí Toà Thánh, ngày 31 tháng 01 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 do một số Hội đồng Giám mục đề cử. Trong danh sách công bố ngày 31 tháng 01 năm 2015, có 48 nghị phụ chính thức và 33 nghị phụ dự khuyết. Về phía Giáo hội Việt Nam, hai nghị phụ chính thức là Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho.

Thượng Hội đồng Giám mục khoá 14 do Ðức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười năm 2015 với chủ đề "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay". Khoá họp này của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp nối Khoá ngoại thường hồi tháng Mười năm 2014 với chủ đề "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page