Hai Giám Mục Việt Nam tham dự

Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới thứ 14

 

Hai Giám Mục Việt Nam tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới thứ 14.

Vatican (SD 31-1-2015) - Hôm 31 tháng 1 năm 2015, Văn phòng Thượng Hội đồng Giám Mục đã công bố danh sách các nghị phụ đại biểu sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới về gia đình vào tháng 10 năm 2015. Các vị do các Hội đồng Giám Mục liên hệ bầu lên và được Ðức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn.

Hai đại biểu được Hội đồng Giám Mục Việt Nam bầu lên là Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục Sàigòn, Chủ Tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, và Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám Mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ðại biểu dự khuyết là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục giáo phận Mỹ Tho.

Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 14 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015 về chủ đề "Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới ngày nay".

Theo qui luật hiện hành (điều 6,1,3), các Hội đồng Giám Mục có dưới 25 thành viên thì được bầu 1 đại biểu, từ 26 đến 50 thành viên được bầu 2 đại biểu, từ 51 đến 100 thì được 3 đại biểu, từ 100 trở lên thì được 4 đại biểu. Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Pháp, mỗi nước có 4 đại biểu, và có 2 thành viên dự khuyết.

Ngoài ra, có các nghị phụ do Ðức Thánh Cha bổ nhiệm. Con số các vị chiếm tối đa 15% tổng số các nghị phụ.

Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13 tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 về chủ đề "Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô", có 262 nghị phụ. (SD 31-1-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page