Thay đổi nghi thức trao dây Pallium

cho các vị Tổng Giám Mục chính tòa

 

 

Thay đổi nghi thức trao dây Pallium cho các vị Tổng Giám Mục chính tòa.

Vatican (RG 29-01-2015) - Do quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô, dây Pallium từ nay sẽ được trao cho vị Tổng Giám Mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại giáo phận thuộc quyền thay vì tại Roma.


Dây Pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng Giám Mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha.


Trong thư đề ngày 12 tháng 1 năm 2015 gửi đến các vị Sứ thần và Khâm Sứ Tòa Thánh trên thế giới, Ðức Ông Guido Marini, Trưởng Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh, đã thông báo quyết định trên đây của Ðức Thánh Cha.

Dây Pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng Giám Mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha. Vị Tổng Giám Mục đeo dây này ở cổ và vai như vị mục tử nhân lành vác chiên trên vai. Cho đến nay, các vị Tổng Giám Mục chính tòa vẫn về Roma để nhận dây Pallium từ Ðức Thánh Cha trong thánh lễ ngài cử hành ngày 29 tháng 6 năm 2015, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, trừ trường hợp ngoại lệ, dây này được vị Ðại Diện Tòa Thánh trao trong một buổi lễ tại Giáo Hội địa phương.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican hôm 29 tháng 1 năm 2015, Ðức Ông Guido Marini nói:

"Ý nghĩa sự thay đổi này là làm nổi bật hơn quan hệ giữa vị tân Tổng Giám Mục chính tòa với Giáo Hội địa phương của các vị, và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ, và nhất là cho các Giám Mục thuộc hạt - trong cùng một giáo tỉnh -, để tham dự lễ trao dây Pallium. Theo chiều hướng đó, ý nghĩa buổi lễ ngày 29 tháng 6 vẫn được giữ nguyên, tức là nhấn mạnh mối giây hiệp thông và cũng là sự hiệp thông theo phẩm trật giữa Ðức Thánh Cha và các vị tân Tổng Giám Mục chính tòa, và đồng thời, qua sự trao dây này ở địa phương, có thêm mối liên hệ với Giáo hội địa phương".

Theo quyết định mới, dây Pallium vẫn được Ðức Thánh Cha làm phép trong ngày 29 tháng 6 tại Ðền thờ Thánh Phêrô, trong thánh lễ đồng tế với các vị tân Tổng Giám Mục chính tòa, như thói quen từ trước đến nay, nhưng Ðức Thánh Cha chỉ trao dây này cho các vị theo thể thức riêng và đơn sơ. Sau đó, tại giáo phận thuộc quyền, lễ nghi trao dây Pallium sẽ được tổ chức trong một lễ nghi trọng thể, trong đó vị Ðại diện Tòa Thánh, được Ðức Thánh Cha ủy quyền, trao cho vị tân Tổng Giám Mục chính tòa trước sự hiện diện của các Giám Mục trong cùng giáo tỉnh và các tín hữu.

Quyết định của Ðức Thánh Cha không thay đổi khoản giáo luật khoản số 437,I theo đó, vị tân Tổng Giám Mục chính tòa phải đích thân hoặc nhờ đại diện xin Ðức Thánh Cha ban dây Pallium trong vòng 3 tháng sau khi thụ phong Giám Mục, hoặc nếu đã là Giám Mục rồi thì tính từ lúc được bổ nhiệm. (RG 29-1-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page