Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta)

của Khoá họp Thượng Hội đồng về Gia đình

 

Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Khoá họp Thượng Hội đồng về Gia đình.

Roma (WHÐ 09-12-2014) - Hôm thứ Ba 09 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng đã cho công bố Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Khoá họp Thường lệ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra từ ngày 04 đến 25 tháng 10 năm 2015.

Như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ khi bế mạc Thượng Hội đồng Khoá ngoại thường về gia đình diễn ra hồi tháng Mười năm 2014, bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng (Relatio Synodi) của Khoá ngoại thường này sẽ được dùng làm Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng vào tháng Mười tới. Ðồng thời Văn phòng thư ký cho biết cũng đã soạn thảo một bản câu hỏi kèm theo bản Relatio này.

Tài liệu chuẩn bị gồm hai phần nói trên (bằng tiếng Ý) đã được gửi đến các Hội đồng Giám mục, các Hội đồng Công nghị của các Giáo hội Công giáo Ðông phương, Hiệp hội các Bề trên Dòng Nam và các cơ quan trung ương của Giáo triều Rôma. Trong những ngày sắp tới Tài liệu sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác, để có thể phổ biến rộng rãi đến tất cả những người và tổ chức có liên hệ đến việc chăm sóc mục vụ gia đình. Các bản trả lời phải được gửi về Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng trước ngày 15 tháng Tư năm 2015, để có thể công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) trước mùa Hè năm 2015.

Bản câu hỏi rất bao quát đòi hỏi suy tư về mọi khía cạnh nhằm thăng tiến các giá trị gia đình đích thực, việc đào tạo hàng giáo sĩ trong sứ vụ về gia đình, cách thức Giáo hội có thể hiện diện nhiều hơn nơi những người sống xa rời đức tin Kitô giáo và việc chăm sóc cho những gia đình bị tổn thương và đang lung lay, gồm cả những người đã ly dị và tái hôn hay việc chăm sóc những người đồng tính.

Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng cũng đề nghị công việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng năm 2015 nên kết hợp việc tham khảo ý kiến này với các buổi cầu nguyện và cử hành về chủ đề gia đình, đặc biệt là lễ Thánh Gia vào ngày 28 tháng 12 năm 2014, cũng như bản kinh cầu nguyện cho gia đình do Ðức Thánh Cha Phanxicô đã soạn.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page