Công bố tài liệu đề cương

Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 14

 

Công bố tài liệu đề cương Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 14.

Roma (SD 9-12-2014) - Hôm 9 tháng 12 năm 2014, tài liệu đề cương (Lineamenta) của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới khóa 14 đã được công bố.

Công nghị Giám Mục này sẽ tiến hành từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015 về chủ đề "Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới ngày nay".

Nội dung Tài liệu đề cương lần này là bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám Mục khóa đặc biệt thứ 3, được các nghị phụ bỏ phiếu thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2014 sau 2 tuần nhóm họp tại Vatican.

Văn kiện gồm 3 phần, chia làm 62 đoạn: trước tiên là lắng nghe: nói về bối cảnh và những thách đố về gia đình ngày nay; phần II là cái nhìn về Chúa Kitô: trình bày Tin Mừng về gia đình; phần III là đối chiếu trình bày những viễn tượng mục vụ.

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám Mục giải thích rằng Thượng Hội đồng Giám Mục năm 2015 là một sự tiếp nối công nghị Giám Mục ngoại thường đã tiến hành hồi tháng 10 năm 2014. Khoảng thời gian giữa hai công nghị là thời gian suy tư và đào sâu. Với mục đích ấy, Văn phòng đã gửi đến các Hội đồng Giám Mục, các Hội đồng công nghị của các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương tự quản (sui juris), Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền các dòng nam, và các cơ quan trung ương Tòa Thánh một văn kiện để đào sâu các vấn đề đã được nêu bật trong bản Tường trình chung kết công nghị Giám Mục năm 2014, và thực tế đây là tài liệu đề cương, chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám Mục năm 2015.

Kèm theo tài liệu đề cương là một bản 64 câu hỏi để tham khảo ý kiến các Giáo Hội địa phương, các cơ quan trung ương Tòa Thánh và một số cơ quan khác. Những câu hỏi đó đề cập tới các khía cạnh của đời sống hôn nhân và gia đình và cả những người có xu hướng đồng tính luyến ái, vấn đề hôn nhân hỗn hợp và khác đạo, mục vụ bí tích đối với những người ly dị tái hôn dân sự, việc nhìn nhận những trường hợp hôn phối vô hiệu, giá trị của hôn phối bất khả phân ly, phân định đúng đắn về những cặp chỉ kết hôn dân sự, hoặc sống chung mà không kết hôn; nạn phá thai, đối thoại với các khoa học và kỹ thuật sinh học để sinh con, chính sách xã hội và kinh tế hỗ trợ gia đình, sự cộng tác với các tổ chức xã hội và chính trị, sự đa nguyên và thuyết duy tương đối văn hóa, sự tục hóa xã hội, hậu quả của nhữgn thay đổi về dân số, suy giảm số sinh, chiều kích tội lỗi và tha thứ, những giá trị chứa đựng trong giáo huấn Kinh Thánh, việc đào tạo linh mục, ngôn ngữ truyền thông mục vụ, giáo huấn của Giáo Hội, sứ mạng giáo dục của cha mẹ, thông truyền đức tin Kitô, v.v.

Các bản trả lời góp ý được yêu cầu gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới trước này 15 tháng 4 năm 2015, và dựa vào các câu trả lời, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và công bố trước mùa hè năm 2015. (SD 9-12-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page