Ðức Thánh Cha tái bổ nhiệm

các vị điều hành Thượng Hội đồng Giám mục

 

Ðức Thánh Cha tái bổ nhiệm các vị điều hành Thượng Hội đồng Giám mục.

Roma (WHÐ 24-11-2014) - Trong viễn cảnh Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Khoá thường lệ sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến 25 tháng 10 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định duy trì tính liên tục của Thượng Hội đồng.

Theo thông tin từ Vatican Radio, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Ðức hồng y Péter Erdo, Tổng giám mục Budapest (Hungary), vào chức vụ Tổng tường trình viên và Ðức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti-Vasto (Italia) làm Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng.

Các vị Chủ tịch thừa uỷ của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Ngoại thường hồi tháng Mười năm 2014 cũng được tái bổ nhiệm: Châu Á có Ðức hồng y Luis Tagle, Tổng giám mục Manila (Philippines), châu Mỹ có Ðức hồng y Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida (Brazil) và châu Âu có Ðức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris (Pháp).

Ngoài ra sẽ có thêm một Chủ tịch thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ tháng 10 năm 2015 là Ðức hồng y Wilfrid Napier, Tổng giám mục Cape Town ở Nam Phi. Sự hiện diện của một hồng y từ châu Phi đem tới sự quân bình về mặt địa lý cho Thượng Hội đồng. Hơn nữa thành phần các vị Chủ tịch cũng cần có tính đa dạng vì những khó khăn của các gia đình tại các châu lục rất khác nhau.

Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ tháng 10 năm 2015 - cũng tiếp tục chủ đề về Gia đình - sẽ có thành phần tham dự mở rộng hơn và thời gian làm việc cũng dài hơn.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page