Những bổ nhiệm mới tại Giáo triều Roma

 

Những bổ nhiệm mới tại Giáo triều Roma.

Roma (WHÐ 09-11-2014) - Sáng thứ Bảy 08 tháng 11 năm 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố các bổ nhiệm sau đây tại Giáo triều Roma:

- Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức hồng y người Mỹ Raymond Leo Burke - cho đến nay là Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh - vào chức vụ Bảo trợ Hội hiệp sĩ Malta. Ðức hồng y Burke kế nhiệm Ðức hồng y Paolo Sardi người Ý, 80 tuổi. Hồng y Bảo trợ Hội hiệp sĩ Malta là đại diện của Ðức Thánh Cha, đặc biệt có trách vụ "thăng tiến các lợi ích thiêng liêng của Hội và của các thành viên".

- Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục người Pháp Dominique Mamberti - cho đến nay là Thư ký Phủ Quốc vụ khanh đặc trách quan hệ với các quốc gia (Bộ trưởng ngoại giao) - làm Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh.

- Cuối cùng, Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục người Anh Paul Richard Gallagher, Tổng giám mục hiệu toà Hodelm và hiện đang là Sứ thần Toà Thánh tại Australia, vào chức vụ Thư ký Phủ Quốc vụ khanh đặc trách quan hệ với các quốc gia (Bộ trưởng ngoại giao). Cùng với chức vụ này, Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng thay thế Ðức Tổng giám mục Mamberti trong chức vụ Thư ký Uỷ ban Liên bộ đặc trách Giáo hội tại Ðông Âu.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page