Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các Giám Mục Malawi

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Malawi.

Vatican (SD 6-11-2014) - Trong buổi tiếp kiến Hội Ðồng Giám Mục Malawi sáng 6 tháng 11 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Giám Mục tăng cường tình hiệp thông với nhau, đẩy mạnh việc mục vụ gia đình và đào tạo các chủng sinh và tu sĩ.

Malawi ở mạn đông nam Phi châu, với diện tích hơn 118 ngàn cây số vuông, 15 triệu dân cư, đa số là tín hữu Kitô, trong số này có gần 5 triệu người, tức là 33% là tín hữu Công Giáo. Các Giám Mục thuộc 2 tổng giáo phận và 6 giáo phận Malawi về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ từ mùng 6 đến 9 tháng 11 năm 2014.

Trong bài huấn dụ trao cho các Giám Mục Malawi, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng: "Hiệu năng các cố gắng mục vụ và quản trị của anh em là thành quả đức tin cũng như tình hiệp nhất và tinh thần huynh đệ trong Hội Ðồng Giám Mục anh em. Tình hiệp thông mà anh em sống, là dấu chỉ sự duy nhất của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Giáo Hội hoàn vũ, giúp anh em có thể nói bằng một tiếng nói duy nhất về những vấn đề của đất nước nói chung".

Ðức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân mạnh mẽ của dân tộc Malawi đối với đời sống gia đình, đồng thời ngài khích lệ các Giám Mục rằng: "Một điều thiết yếu là anh em luôn nghĩ đến những nhu cầu, kinh nghiệm và thực tại của các gia đình trong khi cố gắng rao giảng Tin Mừng. Không có khía cạnh nào trong đời sống gia đình - trẻ em, và tuổi trẻ, tình thân hữu, việc đính hôn và hôn phối, cuộc sống vợ chồng, lòng chung thủy và yêu thương, quan hệ giữa con người với nhau và sự nâng đỡ nhau, bị loại khỏi sức mạnh chữa lành của tình yêu Chúa, được thông truyền qua Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội.. Anh em hãy làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ, giáo dục và loan báo Tin Mừng cho các gia đình, nhất là những người ở trong tình cảnh cơ cực về vật chất, bị tan vỡ, bạo lực hoặc thiếu chung thủy".

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các Giám Mục Malawi luôn gần gũi các Linh Mục của mình, cổ võ và cải tiến việc đào tạo các chủng sinh, tu sinh. Ngài cũng xin các vị quan tâm đẩy mạnh việc săn sóc các bệnh nhân Sida và các trẻ em mồ côi vì cha mẹ đã chết vì bệnh này. (SD 6-11-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page