Không có tiến bộ đại kết nào

mà không cần đổi mới nội tâm

 

Không có tiến bộ đại kết nào mà không cần đổi mới nội tâm.

Roma (WHÐ 27-10-2014) - Hôm thứ Sáu 24 tháng 10 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến một phái đoàn của tổ chức Orientale Lumen ở Hoa Kỳ, trong dịp phái đoàn này hành hương đến Roma.

Ngỏ lời với phái đoàn đại kết này, Ðức Thánh Cha nói: "Mọi cuộc hành hương Kitô giáo không chỉ là sự dời chỗ trong không gian địa lý nhưng trước hết là cơ hội canh tân nội tâm để đến gặp Chúa ... Chiều kích này là điều cần thiết để đạt được hoà giải và hiệp thông trọn vẹn đối với những ai bước theo Chúa Kitô. Không thể có tiến bộ đại kết mà không đổi mới từ bên trong, mà không nỗ lực trung thành với Chúa Kitô và Thánh ý Người hơn nữa".

Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng khi biết được mục đích cuộc hành hương của phái đoàn là nhằm tôn vinh hai vị thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Ðức Thánh Cha nói rằng đó là sự ca ngợi những đóng góp to lớn của hai vị thánh này đối với công cuộc phát triển và thắt chặt hơn nữa những mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống giáo. Chắc chắn tấm gương sáng ngời của hai vị thánh làm cho chúng ta thêm phong phú, vì các ngài luôn làm chứng về nhiệt tình say mê với công cuộc hiệp nhất Kitô giáo.

Sau đó, Ðức Thánh Cha Phanxicô xin phái đoàn cầu nguyện cho ngài trong cuộc hành hương này, để "nhờ sự chuyển cầu của các đấng thánh tiền nhiệm của tôi và theo ý Chúa, tôi có thể hoàn thành sứ vụ phục vụ sự hiệp thông và hiệp nhất của Giáo hội".

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha xin phái đoàn chuyển lời chào thân ái đến Ðức Thượng phụ Constantinopolis, mà ngài sẽ gặp trong một tháng nữa nhân dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

(VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page