Khóa huấn luyện các Bề trên

Cộng Ðoàn Liên Tu Sĩ Huế

 

Khóa huấn luyện các Bề trên Cộng Ðoàn Liên Tu Sĩ Huế.

Huế (VietCatholic News 13-10-2014) - Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế tổ chức Khoá Huấn luyện các Bề trên Cộng đoàn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10 năm 2014.

Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014, đông đảo tu sĩ nam nữ thuộc các Hội dòng Mến Thánh giá Huế, Hội Dòng Con Ðức Mẹ Vô nhiễm, Hội Dòng Con Ðức Mẹ Ði viếng, Dòng Saint Paul Huế-Ðà Nẵng-Hà Nội, Dòng Biển Ðức Thiên An và Dòng Thánh Tâm Huế gặp gỡ nhau trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, để cùng nhau học hỏi những kỷ năng sống và làm việc trong vai trò Bề trên Cộng đoàn do các Cha giáo là Bề trên các Tỉnh Dòng.

Thánh lễ Khai mạc khoá Huấn luyện do Cha Giuse Trần Hoà Hưng, Giám Tỉnh Dòng Salesian Don Bosco, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam chủ tế, cùng đồng tế có Cha Antôn Huỳnh Ðầy, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Ðặc trách Tu sĩ Giáo phận Huế và quí Cha Dòng Thánh Tâm, Dòng Biển Ðức Thiên An.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp mời gọi mọi người hãy học hỏi Mẹ Maria, vì Mẹ luôn vâng nghe Thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta đảm nhận trách nhiệm Bề trên một Cộng đoàn, đó là một ơn gọi như Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ dạy chúng ta phải nhìn thấy được kế hoạch và chương trình cứu độ đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Khi phụ trách một Cộng đoàn, sẽ có nhiều người vâng phục chúng ta, nhưng trước hết chúng ta phải biết vâng lời và nghe theo Thánh ý của Thiên Chúa như Mẹ đã thưa "Xin vâng".

Chúa Thánh thần đã ban cho chúng ta Hồng ân Soi sáng, Khôn ngoan, Quyền uy, và trên hết là Niềm tin, xin Thiên Chúa thực hiện trên chúng ta.

Chúng ta đến với Mẹ, lắng nghe lời Mẹ dạy với tâm tình của con thảo. Mẹ đã tin, Mẹ đã vâng lời, đó là điều mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi Mẹ, thì xin Thiên Chúa cũng thực hiện nơi chúng ta. Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

Qua Mẹ và nhờ Mẹ, chúng ta dâng cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa, xin Thiên Chúa thánh hoá chúng ta.

Sau Thánh lễ, Cộng đoàn vui mừng chào đón Ðức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế đến chúc mừng Khoá Huấn luyện tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế và chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi Khai mạc, Ðức Tổng Giám mục chúc mừng tinh thần hiếu học của các tu sĩ nam nữ trong Giáo phận, nhất là các nữ tu dòng Saint Paul từ Hà nội, Ðà Nẵng cũng đã về dự. Rất vui khi thấy các tu sĩ nam nữ đã tích cực học hỏi các kỷ năng sống để sau này có thể làm Bề trên Cộng đoàn, phục vụ lợi ích cho Cộng đoàn.

Giáo Hội luôn lưu tâm đến việc Canh tân các Dòng tu để thích nghi trong đời sống xã hội ngày nay, muốn được như vậy phải lệ thuộc rất nhiều vào việc huấn luyện các tu sĩ. Giáo Hội luôn thao thức và khuyến khích.

Ngay cả các Giám mục cũng phải đi thường huấn, và 5 năm một lần đi Adlimina để học hỏi những kiến thức. Vì kiến thức của chúng ta chỉ như giọt nước trong biển cả mênh mông này. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thay đổi, mỗi tiến bộ, nếu chúng ta không học hỏi là sẽ đi thụt lùi với xã hội.

Chúng ta học hỏi tinh thần Khiêm tốn, Cầu tiến. Chúa Thánh thần là Thầy dạy tuyệt vời nhất cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải xác tín rằng kỷ năng nào rồi cũng phải qui vào Giáo huấn của Ðức Kitô. Ðức Kitô có đầy đủ tất cả các chương trình mà chúng ta cần phải học hỏi.

Diện mạo của Bề trên phải là người đầy tớ, là người có quyền uy nhưng không phải để cai trị mà là để phục vụ. Chúa Giêsu nói: "Thầy đến với anh em như một người phục vụ". Chúa Giêsu là Thầy mà còn phải cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Ðức Tổng Giám mục ngõ lời cảm ơn quí Cha Bề trên Tỉnh Dòng đã đến chia sẻ cho các Dong tu tại Giáo phận Huế. Xin Chúa ban cho mọi người an vui và tiếp thu được tất cả mọi giáo huấn để Tân Phúc âm hoá bản thân.

Cha Antôn Huỳnh Ðầy thay mặt toàn thể tu sĩ nam nữ cảm ơn Ðức Tổng Giám mục đã có những lời giáo huấn quí báu.

Chương trình Huấn luyện sẽ diễn ra trong 5 ngày với các đề tài:

1/ Diện mạo vị Bề trên, Phụ trách Cộng đoàn.

2/ Chức năng đồng hành của Bề trên, Quản trị thiêng liêng.

3/ Ðào tạo đời sống Thánh hiến ngày nay.

4/ Thần học về Xung đột và Chữa lành áp dụng trong cộng đoàn tu sĩ.

5/ Những Khủng hoảng và yếu kém trong ơn gọi tu trì.

 

Trương Trí

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page