Thông báo Khai Trương

Ứng Dụng "RVA Mobile App"

Phát Thanh 24 giờ

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

 

Thông báo Khai Trương Ứng Dụng "RVA Mobile App" Phát Thanh 24 giờ của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu.


Quý vị có thể tải về và sử dụng Chương Trình Ứng Dụng Radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với Ứng Dụng App: RVA Mobile App.


Manila (RVA 1-10-2014) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt Ngữ thuộc Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu tại Phi luật tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương Chương Trình Ứng Dụng mới (App) gọi là Ðài Phát Thánh Chân Lý Á Châu Di Ðộng (viết tắt là RVA Mobile App).

Ðiều này có nghĩa là bên cạnh Phát Thanh trên làn sóng ngắn (Short Wave) 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định trước đây, Ban Việt Ngữ còn phục vụ Chương Trình Ứng Dụng Radio mới để quý vị thính giả có thể nghe Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên Mạng Internet và trên Ðiện Thoại Di Ðộng theo các dạng máy Cellphone, Iphone, Ipad... Quý vị có thể tải về và sử dụng Chương Trình Ứng Dụng Radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với Ứng Dụng App: RVA Mobile App.

Kính mời quý vị và các bạn đón nghe Chương Trình Ứng Dụng Radio mới này.

Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương bình an của Chúa Kitô để Danh Cha cả sáng Nước Cha trị đến.

 

Ban Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page