Ðức Hồng Y Parolin khuyến khích

các vị Sứ Thần Tòa Thánh

 

Ðức Hồng Y Parolin khuyến khích các vị Sứ Thần Tòa Thánh.

Vatican (SD 4-10-2014) - Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cám ơn và khuyến khích các vị Sứ Thần Tòa Thánh thực thi những sáng kiến cụ thể giúp các chính quyền và dư luận ý thức về thảm trạng các tín hữu Kitô tại Trung Ðông.

Trong bài giảng thánh lễ đồng tế sáng 4 tháng 10 năm 2014, với các vị Sứ thần Tòa Thánh ở Trung Ðông, Liên hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Quốc, Ðức Hồng Y Parolin nhắc đến thảm trạng đau thương mà các tín hữu Kitô và nhiều người khác đã và đang phải chịu ở Trung Ðông: bao nhiêu cộng đoàn Kitô có từ thời các Tông Ðồ đang phải đương đầu với những nguy hiểm trầm trọng và bách hại công khai. Ðức Hồng Y nói:

"Thật là đau buồn khi nhận thấy các quyền lực sự ác tồn tại và tích cực hoạt động, nơi một số tâm trí băng hoại có sự xác tín rằng bạo lực và kinh hoàng là phương pháp người ta có thể dùng để áp đặt ý chí quyền lực cho người khác, thậm chí họ còn nấp sau chủ trương ngụy tạo gọi là để củng một một quan niệm tôin giáo nào đó! Ðó thực là một sự sa đọa cảmthức tôn giáo chân chính, gây nên những hậu quả bi thảm và cần phản ứng lại. Giáo Hội không thể im lặng trước sự bách hại mà bao nhiêu con cái mình phải chịu và cộng đồng quốc tế không thể giữ thái độ trung lập giữa những người bị gây hấn và kẻ gây hấn".

Ðức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng: "Không được bỏ qua những gì có thể làm để thoa dịu thân thận của các anh chị em chúng ta đang bị thử thách và để ngăn chặn kẻ hung bạo. Chúa Quan Phòng cũng muốn dùng chúng ta, tự do và hoạt động, óc sáng tạo của chúng ta, sáng kiến và sự dấn thân hằng ngày của chúng ta".

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh xác quyết rằng "Những Kitô hữu bị bách hại và tất cả những người phải chịu đau khổ bất công phải có thể nhận thấy Giáo hội là tổ chức đang bênh vực họ, cầu nguyện và hành động cho họ, và Giáo Hội không sợ khẳng định sự thật, trở thành lời nói của những kẻ không có tiếng nói, bênh vực và bảo vệ những người bị bỏ rơi, người tị nạn và người bị kỳ thị". (SD 4-10-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page