Ðức Thánh Cha tiếp

Hội Ðồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình

 

Ðức Thánh Cha tiếp Hội Ðồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.

Vatican (SD 2-10-2014) - Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình sáng ngày 2 tháng 10 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô tố giác sự khai thác nhân công rẻ mạt, không tôn trọng phẩm giá của giới công nhân.

60 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Chủ tịch Peter Turkson, và trong đó có các Hồng Y, Giám Mục thành viên, các chuyên gia cố vấn và cộng sự viên, tiến hành từ ngày 1 đến 3 tháng 10 năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố Thông điệp "Bác ái trong chân lý" (Caritas in veritate) của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16.

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng Thông điệp này là một văn kiện cơ bản để loan báo Tin Mừng về mặt xã hội, với những chỉ dẫn quí giá về sự hiện diện của các tín hữu Công Giáo trong xã hội, trong các tổ chức, trong nền kinh tế, tài chánh và chính trị. Thông điệp lưu ý về những lợi ích và cả những hiểm của sự hoàn cầu hóa, khi nó không hướng về thiện ích của các dân tộc.

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng "một trong những khía cạnh của hệ thống kinh tế ngày nay là sự khai thác tình trạng chênh lệch trên thế giới về phí tổn lao động, dựa trên sự kiện 2 tỷ người chỉ sống với lợi tức chưa tới 2 mỹ kim mỗi ngày. Sự chênh lệch ấy không những không tôn trọng phẩm giá của những công nhân giá hạ, nhưng còn phá hủy những nguồn công ăn việc làm tại những vùng có sự bảo vệ qui mô hơn dành cho công nhân". Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo những cơ cấu bảo vệ các quyền của các công nhân cũng như bảo vệ môi sinh, đứng trước một ý thức hệ duy tiêu thụ ngày càng gia tăng, thiếu trách nhiệm đối với xã hội và thiên nhiên".

Ðức Thánh Cha cũng kêu gọi khắc phục những nguyên nhân cơ cấu gây ra sự chênh lệch và nghèo đói. Trong Tông huấn "Niềm vui Phúc Âm" ngài đã đề ra 3 phương thế cơ bản để giúp những người túng thiếu nhất được hội nhập vào xã hội, đó là giáo dục, giúp họ được hưởng sự săn sóc sức khỏe và kiến tạo công ăn việc làm cho mọi người (n.192).

Nói khác đi, không nên hủy bỏ hệ thống trợ cấp an sinh xã hội của quốc gia, đặc biệt là quyền có công ăn việc làm. Quyền này không thể bị coi như một yếu tố thay đổi tùy theo trị trường tài chánh và tiền tệ. Lao công là một thiện ích cơ bản đối với phẩm giá, việc thành lập gia đình và thực thi công ích và hòa bình.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha kêu gọi thực hiện những cải tổ sâu rộng để tái phân phối các sản phẩm được tạo ra, và phổ biến thị trường tự do để phục vụ cho các gia đình. (SD 2-10-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page