Kết thúc khoá họp

của Hội đồng Kinh tế

 

 

Kết thúc khoá họp của Hội đồng Kinh tế.

Roma (WHÐ 06-09-2014) - Ngày thứ Năm 04 tháng 09 năm 2014, Hội đồng Kinh tế Toà Thánh đã nhóm họp tại Ðại sảnh Bologna trong Dinh Tông Toà với hai phiên họp sáng và chiều, dưới sự chủ tọa của Ðức hồng y Reinhardt Marx, cùng sự tham gia của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin và Ðức hồng y George Pell, Chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế.

Trong số các thành viên (đã được bổ nhiệm trong Thông báo ngày 08 tháng 03 năm 2014) tham gia khoá họp, vắng mặt Ðức hồng y Juan Luis Cipriani Thorne - vì bận việc và ông Jean-Baptiste de Franssu. Ông Franssu đã xin rút khỏi Hội đồng Kinh tế sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Vatican (tức Viện giáo vụ, IOR); Hội đồng sẽ được bổ sung sau với một thành viên khác.

Cuộc họp của Hội đồng Kinh tế chủ yếu tập trung vào việc xem xét Bản Quy chế của Quốc vụ viện Kinh tế và Văn phòng Tổng Kiểm toán, cũng như các lưu ý về việc chuyển giao thẩm quyền của APSA (Văn phòng Quản trị Tài sản Tông Toà) cho Quốc vụ viện Kinh tế (x. Tự sắc 08/07/2014) và các chỉ dẫn cho các cơ quan của Toà Thánh liên quan đến việc dự thảo và hạch toán ngân sách.

Các khoá họp tiếp theo của Hội đồng Kinh tế sẽ diễn ra vào ngày 02 tháng 12 năm 2014 và ngày 06 tháng 02 năm 2015. Dự kiến các khoá họp này sẽ hoàn tất việc xác lập Bản Quy chế của các cơ quan quản trị chính (Hội đồng Kinh tế, Quốc vụ viện Kinh tế và Văn phòng Tổng Kiểm toán).

(VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page