Cha Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến

Tân Giám Ðốc

Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

 

Cha Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến, Tân Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Nha Trang, Việt Nam (BTT GP Nha Trang 15-08-2014) - Xét theo nhu cầu của Ðại Chủng Viện và lý do sức khỏe của Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi, nguyên Giám Ðốc Ðại Chủng Viện, ngày 27 tháng 6 năm 2014, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đã bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến làm Giám đốc Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và Tiểu Chủng Viện Lâm Bích.


Cha Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến, Tân Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.


Cha Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến,

Sinh ngày 16 tháng 07 năm 1959,

Thụ phong Linh mục ngày 15 tháng 10 năm 1993

Cha Gioan Baotixita hiện là thư ký - Chưởng ấn và Giám đốc Chủng Viện Lâm Bích của Giáo phận Nha Trang.

Sau đây là Văn Thư Bổ Nhiệm:

 

Tòa Giám Mục

22 Trần Phú - Nha Trang

Số: 53/2014/BNLM

 

Văn Thư Bổ Nhiệm

 

Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang,

xét nhu cầu của Ðại Chủng viện Giáo phận Nha Trang,

sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn và Hội Ðồng Linh mục Giáo phận,

nay bổ nhiệm Ban Giám đốc Ðại chủng viện Sao Biển Nha Trang,

nhiệm kỳ 2014-2017, như sau:

- Linh mục Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến, giáo phận Nha Trang, giám đốc.

- Linh mục Giuse Nguyễn Thường, giáo phận Nha Trang, phó giám đốc thường trực.

- Linh mục Phêrô Trần Hữu Thành, giáo phận Nha Trang, linh hướng.

- Linh mục Ðôminicô Mai Xuân Vĩnh, giáo phận Nha Trang, linh hướng.

- Linh mục Gioan Boscô Cao Tấn Phúc, giáo phận Nha Trang, Phó giám đốc kiêm Khoa trưởng và Giám học phân khoa Thần học.

- Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Phong, giáo phận Nha Trang, Phó giám đốc kiêm Khoa trưởng và Giám học phân khoa Triết học.

- Linh mục Gioakim Phạm Công Văn, giáo phận Nha Trang, Phó giám đốc, phụ trách Chủng viện Lâm Bích.

- Linh mục Phêrô Trần Bá Ninh, giáo phận Nha Trang, quản lý.

- Linh mục Inhaxiô Hồ Thông, giáo phận Nha Trang, thành viên.

- Linh mục Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều, giáo phận Nha Trang, thành viên.

- Linh mục Phêrô Trần Ngọc Anh, giáo phận Ban Mê Thuột, thành viên.

- Linh mục Anrê Ðoàn Văn Ðiểm, giáo phận Quy Nhơn, thành viên.

- Linh mục Antôn Nguyễn Bình, giáo phận Nha Trang, thành viên.

 

Tôi cầu chúc quý Cha được đầy ơn thánh Chúa và nhiệt thành tông đồ, để phục vụ Ðại chủng viện trong công việc đào tạo, góp phần huấn luyện những linh mục tương lai của Chúa và Giáo hội.

 

Tôi trao cho quý Cha các năng quyền và quyền hành theo Giáo luật, để quý Cha chu toàn nhiệm vụ theo lòng Chúa mong muốn.

 

Làm tại Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2014.

 

+ Giuse Võ Ðức Minh

Giám mục Giáo phận Nha Trang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page