Ðức Hồng Y Théodore Adrien Sarr

ca ngợi vai trò quan trọng

của nữ giới trong giáo hội

 

Ðức Hồng Y Théodore Adrien Sarr ca ngợi vai trò quan trọng của nữ giới trong giáo hội.

Dakar (SD 7-08-2014) - Ðức Hồng Y Théodore Adrien Sarr, Tổng Giám Mục Dakar Senegal, đã ca ngợi vai trò quan trọng không thể chối cãi được của nữ giới trong cộng đoàn kitô, như vai trò của bà mẹ trong gia đình.

Ðức Hồng Y đã nhấn mạnh như trên trong thánh lễ cử hành tại giáo xứ thánh Maria Madalena. Ngài khích lệ chị em phụ nữ hãy nhận lấy chỗ của họ trong cộng đoàn, và cầu mong Giáo Hội thừa nhận họ trong sự thật và công bằng. Vì cộng đoàn giáo xứ cần sự hăng say, các sáng kiến, và niềm vui của họ làm chứng cho tình yêu Chúa đối với Chúa Giêsu Kitô. Việc xây dựng một Giáo Hội cộng đoàn gia đình của Thiên Chúa sẽ không thành công, nếu thiếu trực giác hiền mẫu và lo lắng của nữ giới. Ðức Hồng Y Sarr cũng tố cáo các thái độ kỳ thị xã hội, văn hóa, phái tính đối với nữ giới trong tực tại cuộc sống giáo xứ, dựa trên các suy xét xấu và cằn cỗi. Ngài mời gọi mọi người thừa nhận vai trò của nữ giới trong việc linh hoạt các hội đoàn, các phong trào và các nhóm khác nhau trong giáo xứ, giáo phận, và thăng tiến sư cộng tác và tình liên đới huynh đệ trong việc xây dựng cuộc sống cộng đoàn. (SD 7-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page