Giáo hội Hòa Lan phát động

chương trình dạy Giáo Lý

cho trẻ em và người trẻ

 

Giáo hội Hòa Lan phát động chương trình dạy Giáo Lý cho trẻ em và người trẻ.

Utrecht (SD 4-08-2014) - Ðể đương đầu với số ơn gọi linh mục giảm sút, Giáo Hội Hòa Lan đã đưa ra một loạt các sáng kiến mục vụ mới, trong đó có việc soạn các sách giáo lý mới cho trẻ em và người trẻ.

Lộ trình đào tạo này gồm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3 năm, cho tới 19 tuổi. Trong mỗi giai đoạn đều có giáo lý toàn vẹn, tùy theo lứa tuổi của trẻ em liên quan tới: kinh Tin Kính, các Bí tích, Thánh Kinh, Mười Ðiều Răn và việc cầu nguyện, theo truyền thống giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.

Ông John Marx, đặc trách việc in ấn sách giáo lý "Ánh sáng trên đường đi của chúng ta" cho biết cuốn sách giáo lý cuối cùng in năm 1967. Việc chuẩn bị cho trẻ em rước lễ lần đầu và lãnh Phép Thêm Sức đã do các trường học đảm trách, nên trong giáo xứ đã không có các lớp giáo lý. Nhưng hiện nay trong bối cảnh xã hội đã hoàn toàn thay đổi, các trường học không thể cống hiến các giờ học giáo lý nữa, vì càng ngày càng có các trẻ em theo đạo Hồi hay vô thần, không theo đạo nào hết. Do đó các giáo xứ phải đảm trách trở lại việc đào tạo kitô và dậy giáo lý cho trẻ em và người trẻ. Phương pháp mới gồm lộ trình bổ túc cho lỗ hổng đào tạo đã có trước và sau khi rước lễ lần đầu và nhận phép Thêm sức. (SD 4-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page