Các Giám Mục vùng Nam Phi duyệt xét

các thành quả 20 năm sau khi

chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc

 

Các Giám Mục vùng Nam Phi duyệt xét các thành quả 20 năm sau khi chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc.

Marianhill (SD 6-08-2014) - Trong các ngày 5 đến 12 tháng 8 năm 2014 các Giám Mục miền Nam Phi đang nhóm đại hội tại Marianhill để duyệt xét các thành qủa của 20 năm sau khi chế độ kỳ thị chủng tộc cáo chung tại Nam Phi.

Tham dự đại hội có các Giám Mục của ba nước Nam Phi, Botswana và Swaziland. Trong số các đề tài được thảo luận có: các tương quan giữa Giáo Hội và nhà nước 20 năm sau khi chế độ dân chủ được thực thi tại Nam Phi; việc tái tổ chức Hội Ðồng Giám Mục các nước vùng Nam Phi cho việc loan báo Tin Mừng và cử hành Năm đời thánh hiến, sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2014. Các Giám Mục cũng thảo luận về các thách đố và sứ mệnh của Giáo Hội trong xã hội Nam Phi hiện nay, dưới ánh sáng của thư mục vụ "Hai mươi năm dân chủ. Dân Thiên Chúa và mọi người thiện chí" công bố hồi tháng 2 năm 2014.

Trong thư các Giám Mục đã duyệt xét các thành qủa của hai thập niên dân chủ, kể từ khi chế độ kỳ thị chủng tộc cáo chung, cũng như các vấn đề chưa được giải quyết như nạn bạo lực, các bất công xã hội, và chủ trương kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại. Ngày 6 tháng 8 năm 2014 cha Stuart Bate đã thuyết trình về đề tài "Ðức tin và sự tục hóa trong các nước đang trên đường phát triển". Các Giám Mục cũng sẽ thảo luận về việc thành lập Ủy ban truyền giáo, Ủy ban giáo dân, Ủy ban Phó tế, và việc cử hành Năm đời thánh hiến do Ðức Thánh Cha Phanxicô công bố nhân kỷ niệm 50 năm Công Ðồng Chung Vaticăng II.

Khách mời danh dự của đại hội là Ðức Hồng Y Raymond Leo Burk, Chủ tịch Tối cao pháp viện Tòa Thánh. Ðức Hồng Y đã minh giải vài vấn đề giáo luật liên quan tới việc tiêu hôn. (SD 6-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page