Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha gửi

Hội Nghị lần thứ 137 của các Hiệp Sĩ Colombo

 

Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha gửi Hội Nghị lần thứ 137 của các Hiệp Sĩ Colombo.

Vatican (SD 7-08-2014) - Trong sứ điệp gửi Hội nghị lần thứ 132 của Hội Hiệp sĩ Colombo nhóm tại Orlando tiểu bang Florida trong các ngày 5 đến 7 tháng 8 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô tỏ lòng biết ơn và khích lệ các Hiệp sĩ tiếp tục quảng đại đóng góp cho sứ mệnh của Giáo Hội trên mọi bình diện, đặc biệt là cho sứ vụ của Tòa Thánh.

Ðề tài của hội nghị lần này là "Các con tất cả là anh em. Ơn gọi tình huynh đệ của chúng ta". Sứ điệp mang chữ ký của Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đề cao các hoạt động của Hội trong việc sống ơn gọi là con cái Chúa, tình huynh đệ liên đới phục vụ, yêu thương săn sóc và trợ giúp các anh chị em gặp khó khăn, thăng tiến hiệp nhất và hòa giải.

Nảy sinh do sáng kiến của linh mục Michael McGivney trong hồi cuối thế kỷ XIX, trong bối cảnh đặc biệt của xã hội và Giáo Hội thời đó, Hội Hiệp sĩ Colombo đã duy trì tinh tuyền tinh thần và các nguyên tắc hướng dẫn của đức tin, tình huynh đệ và phục vụ. Ðức Thánh Cha tin tường Hội sẽ tiếp tục lấy hứng từ gương sống của Chúa Kitô, để đi đến với các người khác, đặc biệt là các anh chị em nghèo túng và chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Ước chi các công tác bác ái trở thành suối nguồn sự phong phú tinh thần, rộng mở con tim cho sự gặp gỡ với Chúa.

Lý tưởng sống tình huynh đệ cũng sinh hoa trái trong tinh thần ái quốc, dấn thân thăng tiến sự phát triển một xã hội hài hòa và công bằng hơn. Ðức Thánh Cha đặc biệt cám ơn các Hiệp sĩ trong nỗ lực bảo vệ chiều kích công cộng của đức tin, bênh vực phẩm giá và các quyền tự do, bảo vệ gia đình, đào tạo đức tin và củng cố ý thức trách nhiệm công dân, qua nhiều sinh hoạt đa diện, trong đó có cả việc yểm trợ Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Gia Ðình vào tháng 10 tới, và đại hội gia đình thế giới tại Philadelphia vào năm tới. Ðức Thánh Cha phó thác các hiệp sĩ cho sự chở che hiền mẫu của Mẹ Maria và ban phép lành tòa thánh cho Hội nghị. (SD 7-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page