Ðức Hồng Y Edward Clancy

nguyên Tổng Giám Mục Sydney qua đời

 

Ðức Hồng Y Edward Clancy nguyên Tổng Giám Mục Sydney qua đời.

Sydney (SD 3-08-2014) - Ðức Hồng Y Edward Clancy, nguyên Tổng Giám Mục Sydney, đã qua đời sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 2014, thọ 90 tuổi.

Ðức Hồng Y Clancy sinh năm 1923, thụ phong linh mục năm 1949. Năm 1952 cha Clancy được gửi sang du học Roma. Trở về nước năm 1955 cha trông coi hai giáo xứ Elizabeth Bay và Liverpool. Năm 1958 cha là giáo sư Thánh Kinh tại đại chủng viện Manly Sydney. Năm 1973 cha được chỉ định làm Giám Mục phụ tá Sydney. Ba năm sau cha được chỉ đinh làm Tổng Giám Mục Canberra. Năm 1988 Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn ngài làm Hồng Y, và ngài đã cai quản tổng giáo phận Sydney cho tới khi về hưu năm 2001. Ðức Hồng Y Clancy cũng đã từng là Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Australia trong các năm 1986-2000.

Với sự qua đi của Ðức Hồng Y Clancy, Hồng Y Ðoàn còn 211 vị trong đó có 118 vị còn quyền bầu Giáo Hoàng. (SD 3-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page