Ðức Cha Giám Quản Tông Tòa

Phnom Penh bên Cam Bốt

cầu xin hòa bình cho dân nước này

 

Ðức Cha Giám Quản Tông Tòa Phnom Penh bên Cam Bốt cầu xin hòa bình cho dân nước này.

Phnom Penh (SD 14-07-2014) - Ðức Cha Olivier Schmitthaeusler, Giám quản tông tòa Phnom Penh, thủ đô Căm bốt, công bố một bản kinh nguyện cầu xin Hòa bình cho dân nước này.

Kinh nguyện cầu hòa bình của Ðức Giám quản tông tòa Phnom Penh được đăng trên bản tin số ra tháng 7 năm 2014, thông báo những hoạt động của Giáo Hội Công Giáo địa phương. Trong kinh nguyện, Ðức Cha giám quản tông tòa Phnom Penh cầu xin Thiên Chúa đoái nhìn đến những người bất hạnh bị trục xuất khỏi Thái Lan và đang lang thang trên những nẻo đường Căm bốt, đến những em bé đang bị buộc phải ăn xin. Ðức Cha cầu xin cho các em được biết đến niềm vui, cho các gia đình bị xâu xé được nếm hưởng hòa bình, cho các bạn trẻ biết xa lánh những thói hư tật xấu, những lợi lộc dễ dàng của ma túy rượu chè và tìm lại được niềm an bình nội tâm. Ðức Cha cũng cầu xin cho xã hội ngày nay biết nhìn thấy nghèo khổ bất công và biết dấn thân hoạt động cho chân lý. Ngài cũng xin Thiên Chúa nhân lành thứ tha và hoán cải những ai đã đánh mất luân lý đạo đức và ý nghĩa về Thiên Chúa, chỉ biết sống trong bóng đen của tội lỗi.

Sáng kiến kinh nguyện cầu xin hòa bình của Ðức Giám Quản tông tòa Phnom Penh nằm trong khuôn khổ Năm Ðức Tin, cùng với Hội nghị về Công đồng chung Vatican II và Giáo Hội. Ðức Giáo Hoàng khi ấy là Ðức Biển Ðức XVI đã gửi sứ điệp video đến chào thăm các tham dự viên và kêu gọi các tín hữu công giáo Căm bốt biết sống như men làm dậy bột xã hội nước nhà và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.

Tại Căm bốt, Giáo Hội Công Giáo chỉ chiếm khoảng 1% tổng số dân số, so với giáo hội phật giáo chiếm 96%. Sau những năm dưới chế độ độc tài của Pol Pot, Giáo Hội Công Giáo đã được hồi sinh và hiện nay đang có vài dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như tháng giêng năm 2013, cuốn giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã được dịch ra tiếng Khmer và trở thành một dụng cụ hữu hiệu cho các cộng đoàn và cơ cấu Giáo Hội để đào sâu kinh Tin Kính và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo. (SD 14-7-2014)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page