Ngân hàng Trung Ương Nam Hàn

đúc đồng bạc kỷ niệm chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Ngân hàng Trung Ương Nam Hàn đúc đồng bạc kỷ niệm chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Seoul (SD 24-07-2014) - Ngân hàng trung ương Nam Hàn cho đúc hai đồng bạc kỷ niệm chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong các ngày 13 đến 18 tháng 8 năm 2014.

Trong thông cáo công bố ngày 24 tháng 7 năm 2014 ngân hàng trung ương Nam Hàn cho biết sẽ đúc 90,000 đồng bạc gồm hai loại: 30,000 bằng bạc và 60,000 bằng đồng. Giá mỗi đồng bằng bạc là 50,000 won, tức 48 mỹ kim, có hình chim bồ câu ngậm cành ô liu, cùng một vòng tròn thánh giá làm thành "taegeuk" biểu tượng như trên quốc kỳ của Nam Hàn. Ðồng bạc bằng đồng ottone giá 10,000 won, tức 10 mỹ kim, có một thánh giá hình hoa huệ, chim bồ câu và hoa hồng Sharon, biểu tượng cho Nam Hàn. 81,000 sẽ được bán cho công chúng, trong khi 9,000 sẽ được bán cho các nhà sưu tầm nước ngoài. (SD 24-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page