Ðức Thánh Cha gọi điện thoại

cho Ðức Thượng Phụ

Công giáo Siro Youssef III Younan

 

Ðức Thánh Cha gọi điện thoại cho Ðức Thượng Phụ Công giáo Siro Youssef III Younan.

Vatican (SD SIR 22-07-2014) - Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2014 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại cho Ðức Thượng Phụ Công giáo Siro Antiokia Ignatius Youssef III Younan để bầy tỏ sự gần gũi, tình liên đới cũng như lo âu cho thảm cảnh của các kitô hữu bị đuổi khỏi thành Mosul.

Ðức Thượng Phụ cho hãng thông tấn SIR biết cuộc điện đàm đã kéo dài 9 phút. Ngài đã cám ơn Ðức Thánh Cha và xin Ðức Thánh Cha gia tăng các nỗ lực với hàng lãnh đạo thế giới và báo cho họ biết tình trạng thanh lọc tôn giáo đang xảy ra trong vùng Ninive bên Irak. Sự thinh lặng của các nước Tây Âu trước thảm cảnh này thật đáng xấu hổ!

Ðức Thánh Cha đã bảo dảm với Ðức Thượng Phụ và tín hữu kitô sự gần gũi và lời cầu nguyện liên lỉ của ngài cho hòa bình và an ninh. Cách đây ít hôm Ðức Thượng Phụ Youssef III Younan cũng đã tố cáo vụ các lực lượng hồi cuồng tín của Caliphat hồi đốt phá tòa giám mục công giáo Siro tại Mosul.

Ngài cho biết sự sống còn của các kitô hữu tại Irak đang gặp nguy cơ. Sau gần 2,000 năm kitô hữu không còn hiện diện tại Mosul nữa. Các tín hữu kitô sau cùng đã phải trốn chạy sang Kurdistan. (SD SIR 22-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page