Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham

với quyết định của Giáo hội Anh giáo

cho phép phụ nữ làm giám mục

 

Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham với quyết định của Giáo hội Anh giáo cho phép phụ nữ làm giám mục.

Anh quốc (WHÐ 22-07-2014) - Ngày 14 tháng 07 năm 2014, Công nghị Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc họp tại York đã biểu quyết tán thành đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ.

Ngay lập tức trong cùng ngày, Ðức ông Keith Newton, Bản quyền Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham đã ra tuyên bố sau đây:

Ðối với nhiều người trong Giáo hội Anh giáo, đây là một ngày rất vui mừng. Khi đã cho phép phụ nữ làm linh mục vào năm 1992, việc hôm nay Giáo hội Anh giáo lại quyết định cho phép phụ nữ làm giám mục là bước kế tiếp phải đến theo lôgích. Ðiều không thể phủ nhận là cả hai quyết định này đều khiến cho những người ở trong Giáo hội Anh giáo nhưng vẫn mong muốn hiệp nhất với các Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo rơi vào vị thế ngày càng khó khăn hơn.

Quyết định của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVl thiết lập các giáo hạt tòng nhân - nhằm cho phép các cựu tín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ lại di sản và truyền thống của mình - đã được thi hành để đáp ứng yêu cầu của các tín hữu Anh giáo đã nhiều lần bày tỏ mong muốn hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Ðó là một cử chỉ đại kết quảng đại mang tính ngôn sứ vì nó chứng tỏ khả năng hiệp nhất đức tin với nhiều hình thức diễn tả khác nhau.

Vào ngày 6 tháng Chín năm 2014, Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham sẽ tổ chức một ngày tìm hiểu với chủ đề "Ðược kêu gọi nên một", nhằm giúp cho Giáo hạt tòng nhân được nhiều người biết đến hơn và hiểu rõ hơn, cũng như để đến với những ai mà Thiên Chúa kêu gọi gia nhập Giáo hạt tòng nhân. Trong ngày này sẽ có nhiều nhóm tổ chức các sự kiện trên khắp đất nước. Các sự kiện sẽ rất đa dạng -có thể là hát Kinh Chiều, sau đó là giải lao và giới thiệu về Giáo hạt tòng nhân hoặc có thể là một cuộc tranh luận hay một cuộc nói chuyện- nhưng tất cả đều tập trung vào viễn tượng hiệp nhất Kitô giáo nơi chính Giáo hạt tòng nhân. Mọi người quan tâm - cho dù bởi đang cân nhắc tương lai của mình hoặc chỉ vì muốn biết thêm chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì - đều được hân hạnh đón tiếp.

Về phía Giáo hội Công giáo, Ðức cha Bernard Longley, Tổng giám mục Birmingham, Chủ tịch Uỷ ban Ðối thoại và Hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales, đã nêu rõ: "Quyết định của Giáo hội Anh giáo về việc chấp nhận cho phụ nữ được gia nhập hàng giám mục đã gây thêm cản trở trên con đường đi đến hiệp nhất, nhưng chúng ta vẫn cứ theo đuổi việc dấn thân vào cuộc đối thoại đại kết, nhằm tìm kiếm sự hiểu biết nhau ngày một sâu sắc hơn và cộng tác với nhau trong phạm vi có thể".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page