Ðức Thánh Cha thành lập

Uỷ ban bảo vệ Trẻ vị thành niên

 

Ðức Thánh Cha thành lập Uỷ ban bảo vệ Trẻ vị thành niên.

Roma (WHÐ 06-12-2013) - Sáng thứ Năm 05 tháng 12 năm 2013, tại cuộc họp báo về công việc của Hội đồng Hồng y tư vấn, một trong tám thành viên là Ðức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ), cho biết: "theo bước Ðức Bênêđictô XVI, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận một đề nghị của Hội đồng và quyết định thành lập một Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên, để giúp ngài trong các việc: thông báo về sự tiến triển của các chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên; đưa ra các đề nghị theo sáng kiến của các cơ quan trong Giáo triều, phối hợp với các giáo phận và các Hội đồng Giám mục, các Bề trên các Dòng tu và các Hiệp hội Bề trên; giới thiệu những người có khả năng trong lĩnh vực tâm lý hay pháp luật (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) để thực hiện các chương trình này.

Thành phần và thẩm quyền của Uỷ ban Toà Thánh mới này sẽ được công bố bằng một văn kiện của Ðức Thánh Cha.

Ðức hồng y O'Malley nói thêm rằng Uỷ ban có thể đảm trách các biện pháp chung về việc bảo vệ trẻ vị thành niên; các thủ tục và chiến lược để ngăn ngừa vi phạm; các chương trình dành cho trẻ em, phụ huynh và các giáo lý viên, các chủng sinh và linh mục tiếp xúc với người trẻ; quy tắc ứng xử; thẩm tra hồ sơ tư pháp; hợp tác với toà án; mục vụ nâng đỡ và trợ giúp tinh thần cho các nạn nhân và gia đình; truyền thông và thông tin cho các tín hữu; đối thoại với các nạn nhân và cải huấn các giáo sĩ vi phạm.

Sau đó, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết Hội đồng Hồng y tư vấn sẽ nhóm họp phiên cuối cùng (vào buổi chiều ngày 05 tháng 12 năm 2013) để tiếp tục xem xét từng Bộ trong Giáo triều.

Ðức Thánh Cha đã tham dự các phiên họp của Hội đồng vào sáng 05 tháng 12 năm 2013 và chiều 04 tháng 12 năm 2013.

(Theo VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page