Kết thúc khóa họp của

Hội đồng 8 Hồng y cố vấn của Ðức Thánh Cha

 

Kết thúc khóa họp của Hội đồng 8 Hồng y cố vấn của Ðức Thánh Cha.

Vatican (SD 5-12-2013) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đề nghị của các Hồng Y cố vấn và sẽ thành lập một Ủy ban đặc biệt của Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 12 năm 2013, Ðức Hồng Y Sean O'Malley, dòng Capuchino, Tổng Giám Mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, 1 trong 8 Hồng Y cố vấn của Ðức Giáo Hoàng về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh, cho biết Ủy ban đặc biệt mà Ðức Thánh Cha đồng ý thành lập, có nhiệm vụ cố vấn cho ngài về sự quyết tâm của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các trẻ em, và quan tâm săn sóc mục vụ cho các nạn nhân bị lạm dụng. Ủy ban cũng trình báo về tình trạng hiện nay của các chương trình bảo vệ trẻ em, đưa ra những đề nghị về những sáng kiến mới từ phía các cơ quan trung ương Tòa Thánh, trong sự cộng tác với các Giám Mục, các Hội Ðồng Giám Mục, các Bề trên và Hiệp Hội các Bề trên dòng tu, đề nghị tên của những người thích hợp để nhất loạt thực hiện các sáng kiến mới, trong số này có cả giáo dân, Linh Mục, tu sĩ nam nữ, chuyên về vấn đề an ninh trẻ em, về quan hệ với cac nạn nhân, về sức khỏe tâm thần, và việc áp dụng luật pháp, v.v..

Ðức Hồng Y O'Malley cũng nói rằng thành phần và thẩm quyền của Ủy ban sẽ được Ðức Thánh Cha thông báo với một văn kiện thích hợp.

Cũng trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong 3 ngày họp, Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn đã duyệt qua các Bộ của Tòa Thánh với mục đích tiến hành việc cải tổ sâu rộng, cụ thể là đi tới một Tông Hiến mới, thay thế Tông Hiến Pastor bonus (Mục Tử nhân lành) do Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành hồi tháng 6 năm 1988 về các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Trong khóa họp thứ 3 từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 2014, Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn sẽ tiếp tục các công tác theo chiều hướng này, liền sau đó là công nghị các Hồng y, trong hai ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2014. Ngày 22 tháng 2 năm 2014, Ðức Thánh Cha sẽ tấn phong các Hồng Y mới. Ngày 23 tháng 2 năm 2014 sau đó, ngài sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng Y mới và Hồng y đoàn.

Tiếp đến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 2014, sẽ có khóa họp của Hội đồng chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục khóa đặc biệt, sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014, về "Những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng". (SD 5-12-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page