Giáo Phận Ðà Nẵng

bế mạc Năm Ðức Tin

 

Giáo Phận Ðà Nẵng bế mạc Năm Ðức Tin.

Ðà Nẵng, Việt Nam (GP Ðà Nẵng 23-11-2013) Ngày 23 tháng 11 năm 2013, lúc 8 giờ 30 tại nhà thờ Chính Tòa Ðà Nẵng, Ðức Giám Mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin tại Giáo phận, lồng trong Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Ðạo tại Việt Nam. Trong dịp này, mừng tân Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) của tất cả 50 giáo xứ trong Giáo phận, các thành viên được bầu theo tinh thần quy chế Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) mới được ban hành năm 2013; Tỏ lòng tri ân và cầu nguyện cho các tiền bối Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) còn sống cũng như đã qua đời.

Cộng đoàn dân Chúa hiện diện, cách riêng ủy viên Ban thường vụ Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) các giáo xứ, cảm tạ Chúa, qua Hội Thánh đã nhắc nhở mỗi người tín hữu canh tân đời sống Ðức tin, làm chứng nhấn Tin Mừng, đem Chúa đến cho anh em chưa nhận biết Chúa theo tinh thần Thánh Công Ðồng Vatican II.

Trong bài chia sẻ, Ðức Giám Mục kể về câu chuyện Ngài dâng Thánh lễ đám tang cho một tín hữu tại một giáo xứ vùng sâu, trong lời cám ơn cuối thánh lễ, vị Trưởng tộc đại diện là Lương dân, đã hết lòng ca ngợi người quá cố về đời sống đạo, là tấm gương sáng cho nhiều người xung quanh. Qua câu chuyện, Ngài nhắc nhở việc sống đạo tốt, không hơn thua ganh đua với đời, sẵn sàng hy sinh, phục vụ trong khiêm tốn và yêu thương... làm cảm hóa nhiều người chưa biết Chúa, đây là cách truyền giáo hữu hiệu .

Ngài đã đưa các con số thống kê hiện tình về tỉ lệ người tín hữu trong cộng đồng xã hội. Tại Quảng Nam: có 25,700 tín hữu trong 1,435,000 dân, chiếm 1.79%. Tại Ðà Nẵng: có 43,000 tín hữu trong 957,000 dân, chiếm 4.53% . Qua đó, mọi tín hữu cần nhìn thẳng vấn đề truyền giáo bằng canh tân đời sống, canh tân Ðức tin cộng đoàn, Ðức tin mỗi người, ý thức trách nhiệm truyền giáo theo lệnh sai đi của Chúa với mỗi người khi nhận Bí tích rửa tội. Các Thánh Tử Ðạo bị coi như tội đồ, nhưng máu các Ngài đã cảm phục những người thi hành án, làm nảy sinh mùa bội thu người có Ðạo trong Giáo Hội ngày nay.

Cuối Thánh lễ, Ðức Giám Mục giới thiệu và chúc mừng các thành viên tân Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) các giáo xứ, năm vị đại diện 5 giáo Hạt tiến lên cung thánh quì gối cùng tất cả các thành viên đưa cao tay, nhờ ơn Chúa giúp, khấn hứa chu toàn trách vụ mà Giáo Hội và cộng đoàn tín nhiệm giao phó, đồng trách nhiệm với Linh Mục Quản xứ và với Ðức Giám Mục, trung thành với ơn gọi Tông Ðồ giáo dân cách đặc biệt, để mỗi người và cộng đoàn mình đang phục vụ là ánh sáng của Chúa đến với anh em Lương dân.

Kết thúc Thánh lễ, Ðức Giám Mục ban phép lành với ơn Toàn xá trong dịp bế mạc Năm Ðức Tin. Ðức Giám Mục, Linh Mục Ðoàn đồng tế và các tân Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) cùng ghi hình lưu niệm tại tiền sảnh nhà thờ.

Sau Thánh lễ, Ðức Giám Mục gặp gỡ, huấn từ về nhiều vấn đề liên quan đến công việc các thành viên Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV), Ngài cung cấp các thông tin và kế hoạch các Năm Thánh sắp đến, 2014: Phúc Âm hóa gia đình; 2015: canh tân đời sống cộng đoàn. Tầm nhìn giáo vụ trong việc tân Phúc Âm hóa bằng chính sự hiện diện Giáo Hội trong lòng xã hội. Sứ mệnh loan báo Tin Mừng thành công nhờ ơn Chúa, bằng chính sự thâm nhập thích ứng trong hoàn cảnh hiện tại xã hội của mỗi người, ra khỏi cái tôi, khỏi chính mình, khỏi bảo thủ tự khép kín của mình để đi vào lòng xã hội, đến với anh em, mỗi người là thành phần căn bản của Giáo Hội, góp phần xây dựng Giáo Hội.

Ðức Giám Mục diễn giải các điểm trong qui chế Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) Ngài vừa ban hành, dựa trên qui chế Ðức Giám Mục Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi (Giám Mục tiên khởi giáo phận) đã ban hành năm 1971, có vài điểm điều chỉnh phù hợp với hiện tại, theo đó tất cả các Giáo xứ bầu lại người Ðại diện vào Ban thường vụ Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) Giáo xứ, và kết quả của 50 giáo xứ đã có tân Hội Ðồng Mục Vụ (HÐMV) theo qui chế này.

Bữa cơm trưa thắm đậm tình gia đình giáo phận trước lúc mọi người tạm chia tay.

 

Toma Trương Văn Ân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page