Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

tân Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Sàigòn

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Sàigòn.

Vatican (WHÐ 28-09-2013) - Hôm thứ Bảy, 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Phaolô Bùi văn Ðọc - hiện đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho - làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sàigòn. Ðồng thời, Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Ðọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho "trống toà và theo ý Toà Thánh" (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức cha Phaolô Bùi văn Ðọc - hiện đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho - làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sàigòn.


Sau đây là tiểu sử của Ðức cha Phaolô Bùi văn Ðọc:

11-11-1944: Sinh tại Ðà Lạt

1956 - 1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1963 - 1964: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1964 - 1970: Học tại Ðại học Truyền giáo Urbaniana, Roma

17-12-1970: Thụ phong linh mục

1971 - 1975: Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Ðại chủng viện Minh Hoà và Ðại học Ðà Lạt.

1975 - 1995: Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hoà, giáo phận Ðà Lạt

1986 - 2008: Giáo sư thần học tín lý Ðại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1991 - 1995: Giáo sư thần học tín lý Ðại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội

1994 - 1996: Giáo sư thần học tín lý Ðại chủng viện Huế

1995 - 1999: Tổng đại diện giáo phận Ðà Lạt

26-03-1999: được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho và đã chọn châm ngôn Giám mục là "Chúa là niềm vui của con"

20-05-1999: Thánh lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính toà Ðà Lạt, do Ðức Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong

27-05-1999: Nhận giáo phận Mỹ Tho.

Nguồn: http://press.vatican.va

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page