Kitô hữu phải trả giá mắc mỏ nhất

vì các chiến cuộc vùng Trung Ðông

 

Kitô hữu phải trả giá mắc mỏ nhất vì các chiến cuộc vùng Trung Ðông.

Beirut (RG 23-08-2013) - Ðức Hồng Y Becharai Rai, Thượng Phụ Maronít Antiokia, bầy tỏ lo âu vì thấy các cuộc chiến trong vùng Trung Ðông tàn phá toàn vùng, và khiến cho các Kitô hữu phải trả giá qúa mắc mỏ.

Trong cuộc phỏng vấn đành cho đài Vaticăng ngày 23 tháng 8 năm 2013, Ðức Hồng Y nói rằng tất cả những gì xảy ra trong vùng Trung Ðông, tại Ai cập cũng như Siria và Irak, đều có hai mặt: Tại Irak và Siria đó là chiến tranh giữa các tín hữu Sunnít và Schiít; tại Ai cập đó là chiến tranh giữa các lực lượng hồi cuồng tín, trong đó có các nhóm Anh em hồi giáo, và những người hồi hòa hoãn. Có những nước tây phương và cả những nước đông phương khơi lên các xung khắc này. Từ 1,400 năm nay các Kitô hữu chung sống với các tín hữu hồi, và đã phổ biến trong các vùng đất này các giá trị nhân bản, luân lý, các giá trị của xã hội đa tôn giáo, đa chủng tộc và tân tiến.

Nhờ sự hiện diện của các Kitô hữu trong cuộc sống thường ngày của các quốc gia A rập này có bầu khí hòa hoãn. Ngày nay các Kitô hữu Trung Ðông đang chứng kiến sự tàn phá những gì mà họ đã xậy dưng trong 1,400 năm qua. Các tín hữu Kitô phải trả giá mắc mỏ cho các cuộc chiến giữa người hồi Sunnít và người hồi Schiít, giữa các người hồi hòa hoãn và các người hồi cuồng tín.

Mỗi khi có chiến tranh, căng thẳng là người hồi lại tấn công các tín hữu Kitô, làm như thể các Kitô hữu luôn luôn là con dê đền tội. Bên ai Cập chính các lực lượng Anh em hồi giáo đã cướp bóc đốt phá các nhà thờ của Kitô hữu cũng như tấn công họ. Ðó là tâm thức của một số người hồi. Cứ mỗi khi có hỗn loạn là họ lại tấn công các Kitô hữu, mà không biết lý do tại sao. Ðó là điều đã xảy ra tại Irak, Siria và giờ đây tại Ai Cập.

Ðức Hồng Y Rai cho biết các tín hữu Kitô trong toàn thế giới A rập đã luôn luôn tôn trọng các cơ cấu, chính quyền và hiến pháp tại các nơi họ sinh sống. Tại Ai cập vì đảng các Anh em Hồi giáo muốn áp đặt luật Sharia trên toàn dân nên dân chúng mới xuống đường biểu tình yêu cầu có các cải tổ.

Theo Ðức Hồng Y có một chương trình tàn phá vùng Trung Ðông và đường lối chính trị này đến từ bên ngoài. Cũng có chương trình tạo căng thẳng giữa các nhóm hồi Sunnít và Schilít, nghĩa là để tàn phá vùng Trung Ðông. Và các Kitô hữu là những người phải trả giá cho sự tàn phá ấy. (RG 23-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page