Ðức Cha Youhannes Zakaria

cám ơn tình liên đới

của mọi người với dân nước Ai cập

 

Ðức Cha Youhannes Zakaria cám ơn tình liên đới của mọi người với dân nước Ai cập.

Cairo (Fides 21-08-2013) - Ðức Cha Youhannes Zakaria Giám Mục giáo phận công giáo Copte Luxor đã cám ơn tình liên đới và lời cầu nguyện của mọi người trên thế giới cho dân nước Ai Cập trong giai đoạn khó khăn này.

Ðức Cha cho biết các điều kiện an ninh được cải tiến nhiều, vì cảnh sát đã bắt giữ vài lãnh tụ hồi cuồng tín xúi dục người trẻ bạo lực. Tuy vẫn còn ở trong nhà đóng kín, nhưng các binh sĩ đã tiếp tế bánh cho Ðức Cha và nhân viên tòa Giám Mục. Và Kitô hữu cũng cảm thấy an ninh hơn.

Ngày 22 tháng 8 năm 2013 Ðức Cha đã cử hành lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời theo lịch Giuliano như các Giáo Hội Kitô Ðông Phương khác, vào ban sáng một cách đơn sơ chứ không trọng thể với cuộc rước kiệu vào ban chiều như mọi năm.

Ðức Cha cũng rất cảm động cám ơn mọi người trên thế giới đã tỏ tình liên đới và điện thoại thăm hỏi Ðức Cha từ Hoa Kỳ và Ðức. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho dân nước Ai Cập, tín hữu Kitô cũng như tín hữu hồi đang phải đau khổ vì bạo lực của các lực lượng cuồng tín. (Fides 21-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page