Thông điệp đầu tiên của

Ðức Thánh Cha Phanxicô

"Ánh Sáng Ðức Tin" (Lumen Fidei)

được bán rất nhanh

 

Thông điệp đầu tiên của Ðức Thánh Cha Phanxicô "Ánh Sáng Ðức Tin" (Lumen Fidei), được bán rất nhanh.

Roma (Apic 24-08-2013) - Thông điệp đã được công bố hôm mùng 05 tháng 07 năm 2013. Theo tin của Ðài Vatican, thì chỉ sau hơn một tháng, nhà sách Vatican đã bán được 200,000 tập, mặc dù đây là thời gian nghỉ hè bên Âu Châu.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã có lần gọi thông điệp này là thông điệp "của hai cái đầu và bốn bàn tay", vì Ðức Thánh Cha muốn nhắc đến sự đóng góp của Ðức Bênêđitô XVI cho phần lớn nội dung của Thông Ðiệp, được loan báo như là thông điệp hướng dẫn sống Năm Ðức Tin.

Ðức Phanxicô đã tiếp tục và hoàn thành công việc còn dở dang của Ðức Bênêđitô XVI và công bố như là thông điệp đầu tiên của mình.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page