Thay đổi trong nghi thức rửa tội

nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh

 

Thay đổi trong nghi thức rửa tội nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh.

Roma (WHÐ 25-08-2013) - Một trong những hoạt động cuối cùng của Ðức Bênêđictô XVI trong cương vị giáo hoàng là phê chuẩn việc thay đổi từ ngữ trong nghi thức Rửa tội, qua đó nhấn mạnh đến "Hội Thánh Chúa" là cộng đoàn mà người lãnh nhận bí tích Rửa tội được tháp nhập.

Theo một Sắc lệnh ký ngày 22 tháng 2 năm 2013 của Bộ Phụng tự mang chữ ký của Ðức hồng y Bộ trưởng Antonio Canizares Llovera và Ðức Tổng giám mục Thư ký Arthur Roche, trong nghi thức Rửa tội trẻ em, sau khi ngỏ lời với người đỡ đầu, thừa tác viên rửa tội nói với đứa trẻ: "Hội Thánh Chúa (Ecclesia Dei) rất vui mừng đón nhận con".

Bản văn trước đây là "Cộng đoàn Kitô hữu (communitas christiana) rất vui mừng đón nhận con".

Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2013 trong ấn bản La ngữ của bản văn Nghi thức Rửa tội, và trong tương lai sẽ được thực hiện trong các phiên bản ngôn ngữ địa phương.

Sắc lệnh này - vừa được công bố trong bản tin "Notitiae" của Bộ Phụng tự - cho biết Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thiết lập thay đổi như trên trong một buổi tiếp kiến Ðức hồng y Canizares vào ngày 28 tháng 01 năm 2013.

Sắc lệnh mở đầu như sau: "Bí tích Rửa tội là cửa dẫn vào sự sống và vương quốc, là bí tích của đức tin, nhờ đó người ta được tháp nhập vào Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô, đó là Hội Thánh Công giáo, do Người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với ngài cai quản".

"Vì thế Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích thấy cần có một vài thay đổi ... để trong [bí tích Rửa tội] giáo lý về tác vụ và nghi thức của Mẹ Giáo Hội được sáng tỏ hơn".

Trong bài báo đăng trên tờ L'Espresso ngày 22 tháng 08 năm 2013, nhà phân tích Sandro Magister của Vatican nhận xét rằng sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh rằng "chính Hội Thánh Chúa ... đón nhận những người được rửa tội, chứ không phải là "cộng đoàn Kitô hữu" nói chung. Nói "cộng đoàn Kitô hữu" là không rõ ràng, và có thể chỉ là các cộng đồng giáo xứ địa phương hoặc thậm chí các cộng đồng giáo hội khác.

Magister lưu ý rằng thực tế Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thực hiện sự thay đổi này khi ban bí tích Rửa tội vào ngày 13-01, hai tuần trước khi tiếp kiến Ðức hồng y Canizares. Theo Magister, khi Ðức nguyên giáo hoàng cử hành bí tích Rửa tội ngày hôm đó trong nhà nguyện Sistine, theo thông lệ hằng năm, ngài đã nói bằng tiếng Ý: "Các con thân mến, Hội Thánh Chúa rất vui mừng đón nhận các con".

Bản tiếng Ý hiện nay là: "Cộng đoàn Kitô hữu chúng tôi rất vui mừng đón nhận các con", mặc dù từ "chúng tôi" không có trong bản La ngữ.

Năm 2012, khi ban bí tích Rửa tội bằng tiếng Ý, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã bỏ đi từ "chúng tôi", để theo đúng bản La ngữ.

Magister kết luận, "có lẽ đúng là từ 'chúng tôi' tự quy thái quá ấy đã khiến vị giáo hoàng thần học gia quyết định phải thay đổi".

(Theo CNA)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page