Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời

đem lại hòa bình cho Hàn Quốc

 

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời đem lại hòa bình cho Hàn Quốc.

Seoul (Asia News 13-08-2013; Vat. 15-08-2013) - Trong sứ điệp gửi tín hữu toàn tổng giáo phận Ðức Cha Andrew Yeon Soo Jung khích lệ mọi người dấn thân cầu nguyện, hoạt động cho hòa bình hòa giải và thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn, qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ hồn xác lên Trời.

Tại Nam Hàn ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên Trời được mừng rất trọng thể vì cũng là dịp kỷ niệm ngày kết thúc sự thống trị của đế quốc Nhật Bản và Ðệ Nhị Thế Chiến. Tín hữu công giáo Ðại Hàn coi sự giải phóng đó như là ơn của Ðức Mẹ ban nên cử hành lễ rất trọng thể.

Trong sứ điệp được đọc trong thánh lễ ngày 15 tháng 8 năm 2013 tại mọi nhà thờ giáo phận, Ðức Tổng Giám Mục Seoul khẳng định rằng lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời là biến cố rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa, vì nó xác nhận niềm hy vọng vào cuộc sống tương lai của chúng ta, Khi mừng lễ Ðức Mẹ chúng ta cũng phải dấn thân cho nền hòa bình đích thực của toàn nhân loại. Chúa Giêsu đã ban bình an của Ngài cho các môn đệ. Là tín hữu Kitô chúng ta cũng phải là những người sống và theo đuổi hòa bình. Trong Thông điệp "Hòa bình dưới thế" Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII nêu bật rằng: "Hòa bình dưới thế, điều mà con người đã mong mỏi và kiếm tìm qua mọi thời đại, sẽ không bao giờ có thể được thiết lập và bảo đảm, ngoại trừ bởi việc tuân giữ trật tự do Thiên Chúa thiết lập trong sự thật, công lý, bác ái và tự do". Thánh Phaolô cũng khẳng định "Chúa Kitô là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại, thành một: Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét" (Ep 2,14). Hòa bình thực sự bắt đầu khi con người tái lập tình yêu và sự thật trong nhau; nó bắt đầu khi chúng ta thực thi sự thật và công lý.

Tiếp tục sứ điệp Ðức Tổng Giám Mục Seoul duyệt xét tình hình Hàn quốc 60 năm sau khi Ðệ Nhị Thế Chiến kết thúc, nhưng đất nước vẫn chia đôi và Nam Bắc Hàn vẫn xung khắc với nhau. Việc hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn không chỉ là chuyện nội bộ, mà còn liên quan tới nền hòa bình thế giới nữa. Vì thế chúng ta phải loại bỏ qúa khứ không may mắn và nhắm tới tương lai tươi sáng của hy vọng. Sự chia rẽ Nam Bắc đã khiến cho qúa nhiều người chết và biết bao nhiêu gia đình bị phân tán. Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được nỗi âu lo không biết gia đình mình còn sống hay chết.

Ðức Tổng Giám Mục Seoul thỉnh cầu chính quyền bắt đầu giải quyết các vấn đề cấp thiết này để cuối cùng tiến tới hòa giải: cho tin tức chính xác liên quan tới các người còn sống của các gia đình phân cách Nam Bắc Hàn, phối hợp các cuộc gặp gỡ của các gia đình đó. Ðức Cha cũng cầu mong hai chính quyền có các đường lối chính trị trợ giúp nhân đạo và đối thoại giữa hai bên. Riêng đối với tín hữu Kitô bổn phận đầu tiên là cầu nguyện tha thiết vì nó giúp rộng mở tâm trí và là dụng cụ hòa bình, loại bỏ chia rẽ và thù hận. Khi việc tôn trọng sự thật và tự do được thực thi, thì ngày hòa giải và hòa bình sẽ đến mau hơn. (Asia News 13-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page