Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi

đẩy mạnh Sứ Ðiệp Công Lý Xã Hội tại Ấn

và nói không với cuộc chạy đua vũ trang

 

Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi đẩy mạnh Sứ Ðiệp Công Lý Xã Hội tại Ấn và nói không với cuộc chạy đua vũ trang.

New Delhi (Fides 19-08-2013) - Trong sứ điệp gửi cho tín hữu toàn nước nhân "Ngày cho Công lý" 18 tháng 8 năm 2013, Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ mời gọi đẩy mạnh sứ điệp công lý xã hội, khước từ chạy đua vũ trang, và tái đào sâu thông điệp Hòa Bình dưới thế của Ðức Gioan XXIII nhân kỷ niện 50 năm ban hành.

Trong sứ điệp, Ủy ban Công lý, hòa bình và phát triển của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ mời gọi tín hữu Ấn hãy hướng mọi hoạt động của họ theo các giá trị căn bản được nêu lên trong thông điếp Hòa Bình dưới thế, đó là chân lý, công lý, tình yêu và tự do. Sứ điệp viết: Thông điệp Hòa Bình dưới thế đề cao một linh đạo mới và một nền văn hóa hòa bình, khởi đầu từ việc nhìn nhận phẩm giá con người và từ sự tôn trọng tất cả các quyền con người trong mọi quan hệ nhân bản. Nguyên tắc này cần được khẩn cấp áp dụng trong các môi trường xã hội Ấn Ðộ, cùng với đối thoại như phương thế giải quyết mọi tranh chấp.

Tài liệu của Hội Ðồng Giám Mục Ấn còn nhắc lại nhiều đoạn trong thông điệp kêu gọi tài giảm vũ khí và khẳng định rằng: Những đường hướng vừa nói có ý nghĩa đặc biệt trong thực tại Ấn Ðộ ngày nay. Ấn Ðộ hiện là quốc gia nhập cảng nhiều vũ khí nhất thế giới và là một trong số 24 nước không ký vào thỏa ước Liên Hiệp Quốc về tài giảm vũ khí quốc tế dạo tháng 4 năm 2013.

Ðây là lần thứ 30 ngày cho nền công lý được cử hành tại Ấn Ðộ, thường là vào Chúa Nhật sau lễ quốc khánh của Ấn 15 tháng 8. Ngày này nhắm mục đích thức khơi dậy ý thức của mọi người và của các cơ cấu trước các thực tại xã hội và đáp trả các đòi hỏi công lý. (Fides 19-08-2013)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page