Toà Giám mục Bùi Chu khấp báo

Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời

 

Toà Giám mục Bùi Chu khấp báo Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời.

 

Toà Giám mục Bùi Chu khấp báo

Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Giáo phận Bùi Chu

sau một cơn nhồi máu cơ tim

đã được Chúa gọi về

tại Toà Giám mục Bùi Chu

vào hồi 4g00, thứ Bảy, ngày 17 tháng Tám năm 2013.

Kính xin cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Giuse

 

+ Giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu

 

Chương trình tang lễ Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu

 

Tòa Giám Mục Bùi Chu

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Chương Trình Tang Lễ

Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệp Giám Mục Bùi Chu

 

- Nghi Thức Tẩm Liệm

sẽ được cử hành vào lúc 8g30 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013.

 

- Lễ Viếng

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013

08g30 - 14g00: Hạt Bùi Chu - Phú Nhai (9g00: Thánh lễ)

14g00 - 18g00: Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng (15g00: Thánh lễ)

 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 08 năm 2013

06g00 - 12g00: Hạt Ninh Cường - Quần Phương (9g00: Thánh lễ)

12g00 - 18g00: Hạt Báo Ðáp - Tương Nam (16g00: Thánh lễ)

 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 08 năm 2013

06g00 - 12g00: Hạt Ðại Ðồng - Thức Hoá (9g00: Thánh lễ)

12g00 - 18g00: Hạt Lạc Ðạo - Liễu Ðề - Quỹ Nhất (16g00: Thánh lễ)

 

- Thánh Lễ An Táng

8g30 thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013

tại quảng trường nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.

 

Tòa giám mục Bùi Chu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page