Ðức Thánh Cha gửi thư

cám ơn Ðức Hồng Y Orani Joao Tempesta

Tổng Giám Mục Rio De Janeiro

 

Ðức Thánh Cha gửi thư cám ơn Ðức Hồng Y Orani Joao Tempesta Tổng Giám Mục Rio De Janeiro.

Vatican (SD 19-8-2013) - Ngày 2 tháng 8 năm 2013 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho Ðức Hồng Y Orani João Tempesta, Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, để cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà tín hữu tổng giáo phận và nhân dân Brasil đã dành cho ngài trong dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2013.

Ðức Thánh Cha xin Ðức Hồng Y chuyển lời cám ơn của ngài tới Hội Ðồng Giám Mục, các Giám Mục Phụ tá, cũng như các thành viên Ủy ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio, các thiện nguyện viên và các ân nhân. Sự thành công của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ đi vào lịch sử của thành phố tuyệt vời này và của Giáo Hôi Brasil.

Ðức Thánh Cha cũng xin Ðức Hồng Y chuyển lời chào thăm và cám ơn của ngài tới các nhân viên và các bệnh nhân nhà thương thánh Phanxicô thành Assisi, dân chúng khu xóm nghèo Varginha cũng như dân chúng sống tại khu phố Copacabana, vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho ngài và về những hy sinh không nhỏ của họ nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio. Ngài cũng không quên cám ơn dân chúng vùng Guaritiba đã bỏ ra rất nhều công sức để chuẩn bị Cánh đồng Ðức tin, nhưng rất tiếc là điều kiện thời tiết đã không cho phép cử hành thánh lễ kết thúc tại đó. Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với từng gia đình trong toàn vùng. Ngài phó thác cho Ðức Mẹ Aparecida tất cả các tâm tình này, và khẩn nài Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn thánh trên công việc thừa tác của Ðức Hồng Y, các Linh Mục và mọi thành phần giáo dân nam nữ của toàn tổng giáo phận Rio de Janerio thân yêu và Ðức Thánh Cha gửi phép lành tòa thánh tới mọi người. (SD 19-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page