Những lời nói và những cử chỉ

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

trong chuyến viếng thăm Brazil

 

Những lời nói và những cử chỉ của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm Brazil, được tiếp nhận như là những biểu lộ chương trình hành động của ngài.

Roma (Apic 30-07-2013) - Trong bài bình luận có tựa đề "Chuyến Ði Chương Trình" được phổ biến hôm ngày 29 tháng 07 năm 2013, Ông Giovanni Maria Vian, giám đốc nhật báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Toà Thánh, đã quả quyết rằng chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô tại Brazil đã tạo dịp cho ngài trình bày với dân chúng một tổng hợp những cử chỉ và lời nói hết sức rõ ràng và ăn khớp với nhau, đến độ chúng có thể được xem như nói lên chương trình hành động của ngài. Tổng hợp này có thể được xem như "một thông điệp đầu tiên của Ðức Thánh Cha" trình bày những ưu tư chính và những ý hướng của triều giáo hoàng.

Một cách đặc biệt Giáo Sư Giám Ðốc Báo Quan Sát Viên Roma, đã chỉ ra những lời nói và cử chỉ quan trọng của Ðức Thánh Cha đáng được nghiền ngẫm thêm.

Ðó là cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha Phanxicô với các giám mục Brazil và Châu Mỹ La Tinh, cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Brazil, và cuộc họp báo dài hơn một tiếng đồng hồ dành cho các ký giả trên chuyến bay từ Rio về Roma.

Theo Giáo Sư Giovanni Maria Van, khi gặp các ký giả, Ðức Thánh Cha đã đối diện và khai triển cách đơn sơ những vấn đề đang được bàn cải trong dư luận nhiều nhất, không tránh né khó khăn và nhất là vừa xác định rằng thái độ "tự định", "tự quy" về mình -- mà Ðức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng phản đối, --- như là một trong những điều gây ra nhiều tai hại nhất trong giáo hội. Hơn nữa, những suy nghĩ mà Ðức Phanxicô trình bày cho các giám mục là những chỉ dẫn cho chương trình hành động mà vị Giám Mục Roma muốn trao gởi đến cho toàn thể giáo hội, ngỏ hầu giáo hội bước ra khỏi chính mình và loan báo Tin Mừng.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page