Quan điểm của Ðức Thánh Cha Phanxicô

về giáo huấn của Giáo Hội về phái tính

 

Ý kiến của Ðức Hồng Y Dolan trước quan điểm của Ðức Thánh Cha Phanxicô về giáo huấn của Giáo Hội về phái tính.

New York, Hoa Kỳ (Apic 01-08-2013) - Ðức Hồng Y Dolan, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, xác định rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô đã không thay đổi giáo huấn của Giáo Hội về phái tính. Công việc của ngài là làm cho giáo huấn này được trở nên rõ ràng và dễ hiểu hết sức có thể.

Hôm 30 tháng 07 năm 2013, Ðức Hồng Y Dolan đã giải thích như trên, sau những tuyên bố của Ðức Phanxicô liên quan đến vấn đề phái tính, trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay từ Rio về Roma. Ðức Thánh Cha có nói rằng: "Nếu một người có khuynh hướng đồng tính và thành tâm thiện chí đi tìm Thiên Chúa, thì tôi là ai mà xét đoán người đó? Không nên loại ra bên lề những người đồng tính. Họ là những anh chị em chúng ta."

Theo Ðức Hồng Y Dolan, những lời của Ðức Thánh Cha diễn tả một tiếp cận "dịu dàng, nhân từ, đầy cảm thông" trong giáo huấn giáo hội. Những lời nói của Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng " một số những hành động của con người có thể là xấu, nhưng chúng ta cần sống yêu thương và tôn trọng con người, cần đối xử với người đó xứng với phẩm vị con người."

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục New York giải thích thêm rằng: "Công chúng có thể nhận định về những lời của Ðức Thánh Cha như là mới mẽ và mở ra điều mới; nhưng đối với tôi, tôi không nghĩ như vậy.. Vì thế, tôi phản đối những lời và những hình ảnh có ý châm biếm những vị giáo hoàng tiền nhiệm không có thái độ cảm thông như vậy." Ðức Hồng Y Dolan nhấn mạnh một lần nữa rằng giáo huấn của giáo hội về phái tính không có gì thay đổi cả.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page