Công bố Sứ Ðiệp

ngày Thế Giới Tryền Giáo 2013

 

Công bố Sứ Ðiệp ngày Thế Giới Tryền Giáo 2013.

Vatican (SD 6-08-2014) - Trong sứ điệp gửi Ngày Thế Giới Truyềm Giáo lần thứ 87 công bố ngày 6 tháng 8 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô khích lệ mọi thành phần Dân Chúa hăng say rao truyền Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá cuộc sống thường ngày.

Trong sứ điệp Ðức Thánh Cha khẳng định rằng đức tin là ơn qúy báu Thiên Chúa ban cho tín hữu giúp mở rộng tâm trí để họ có thể hiểu biết và yêu thương và rao truyền tình thương của Chúa cho tha nhân. Khi chỉ giữ Tin Mừng cho chính mình, thì tín hữu trở thành cô lập, cằn cỗi và bệnh hoạn. Năm Ðức Tin kỷ niệm 50 năm Công Ðồng Chung Vaticăng II phải kích thích toàn Giáo Hội canh tân ý thức sự hiện diện và sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới và các dân nước, và gia tăng nhiệm vụ truyền giáo. Truyền giáo không phải là áp đặt, nhưng là đề nghị Chúa Kitô và sự thật Tin Mừng với các anh chị em chưa biết Chúa, trong thái độ tôn trọng và tinh thần đối thoại rộng mở.

Trong một thời đại, trong đó con người di chuyển và truyền thông dễ dàng với các thay đổi có thể khiến cho nhiều Kitô hữu xa rời Giáo Hội và lơ là với đức tin, việc tái rao truyền Tin Mừng trở thành cấp thiết. Ngoài ra cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan tới nhiều lãnh vực cuộc sống: từ kinh tế tài chánh, tới an ninh thực phẩm, môi trường, ý nghĩa cuộc sống và các giá trị nền tảng, càng khiến cho việc loan báo Tin Mừng hy vọng, tươi vui, hòa giải và hiệp thông cần thiết hơn nữa. Và đó là sứ mệnh của Giáo Hội.

Ðức Thánh Cha cũng đặc biệt cám ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục hồng ân đức tin, các tu sĩ và giáo dân nam nữ truyền giáo đang dấn thân chu toàn sứ mệnh của Giáo Hội. Ngài khích lệ các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi làm thừa sai, tươi vui đem Tin Mừng cứu độ tới cho mọi người. Ðức Thánh Cha cũng đặc biệt nhớ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn kiên trung làm chứng cho Chúa Kitô và sống Tin Mừng của Người. Ngài cầu mong Năm Ðức Tin giúp tín hữu củng cố tương quan thân tình với Chúa Kitô để làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu và xác tín hơn. (SD 6-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page