Ðức Thánh Cha chủ sự thánh lễ

cho các tu sĩ Dòng Tên tại Nhà Thờ Chúa Giêsu

 

Ðức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cho các tu sĩ Dòng Tên tại Nhà Thờ Chúa Giêsu.

Roma (SD 31-07-2013) - Lúc 8 giờ 15 sáng 31 tháng 7 năm 2013 lễ thánh Ignazio thành Loyola, tổ phụ dòng Tên, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma.

Cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha có Ðức Cha Luis Ladara Thư ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin và cha Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng Quyền dòng Tên. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và một số cộng sự viên và bạn bè của Dòng.

Giảng trong thánh lễ Ðức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc, lồng khung trong cuộc đời của thánh tổ dòng Tên và đề cập tới ba điểm: đặt Chúa Kitô và Giáo Hội vào trung tâm cuộc sống, để cho Chúa chinh phục hầu phục vụ, và cảm thấy xấu hổ về những hạn hẹp và tội lỗi của mình để sống khiêm nhường trước mặt Chúa và các anh em khác.

Sau thánh lễ Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện trước bàn thờ thánh Ignazio và thánh Phanxicô Xavie, nhà nguyện Ðức Mẹ Ðường Phố và trên mộ cha Pedro Arupe. Sau khi gặp cha bề trên tổng quyền và các tu sĩ Ðức Thánh Cha đã trở về Vaticăng vào lúc 10 giờ (SD 31-7-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page