Trước khi lên đường đi Brazil

Ðức Thánh Cha Phanxicô

đến chào thăm Ðức Bênêđitô XVI

để xin ngài cầu nguyện cho chuyến đi

 

Trước khi lên đường đi Brazil, Ðức Thánh Cha Phanxicô đến chào thăm Ðức Bênêđitô XVI để xin ngài cầu nguyện cho chuyến đi.

Roma (Apic 19-07-2013) - Theo nguồn tin của hảng tin công giáo Thuỵ Sĩ (Apic) thì sau giờ trưa ngày 19 tháng 07 năm 2013, Ðức Phanxicô đã đến đan viện "Mater Ecclesiae"-"Mẹ Giáo Hội"--, nơi Ðức Bênêđitô XVI hiện cư ngụ, trong khu Vườn Nội Thành Vatican, -- để chào thăm và xin Ðức Bênêđitô XVI cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Brazil và cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã trao tận tay cho Ðức Bênêđitô XVI tập sách nhỏ in các chi tiết chương trình viếng thăm, ngỏ hầu ngài có thể theo dõi và cầu nguyện cho các biến cố. Ngoài ra, Ðức Thánh Cha Phanxicô còn trao tặng cho Ðức Bênêđitô XVI một huy hiệu lưu niệm của chuyến viếng thăm, theo như truyền thống của các chuyến tông du.

Phần Ðức Bênêđitô XVI, ngài bảo đãm cầu nguyện vừa đồng thời nhắc lại những trải nghiệm tốt đẹp của những ngày Quốc Tế Giới Trẻ mà ngài đã tham dự tại Cologne (Ðức Quốc), tại Sydney (Úc Châu) và tại Madrid (Tây Ban Nha).

Ðược biết, cuộc chào thăm đã kéo dài trong vòng nửa tiếng đồng hồ, và đã bắt đầu với việc hai Vị vào Nhà Nguyện của Ðan Viện cầu nguyện đôi phút.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page